Maatschappelijke kwetsbaarheid

Opgroeien in armoede? Ouders langdurig werkloos? Behoren tot een minderheidsgroep? Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie hebben meer kans op achterstand op school, krijgen minder kansen in de vrije tijd en hebben minder toekomst op de arbeidsmarkt. Kwetsingen op jonge leeftijd versterken elkaar. Negatieve ervaringen kan men een leven lang meedragen en beïnvloeden ook verdere contacten met sociale voorzieningen en administraties.

Uit De Marge vzw versterkt en verbetert de positie van deze kinderen en jongeren. We nemen verschillende rollen aan om deze missie te verwezenlijken en vertrekken daarbij telkens vanuit het concept ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’. We hanteren daarbij de definitie van Nicole Vettenburg, die maatschappelijke kwetsbaarheid omschrijft als “een proces waarbij kinderen en jongeren in interactie met maatschappelijke instellingen; zoals onderwijs, politie, arbeidsmarkt, huisvestingsmarkt, … kwetsingen oplopen en na iedere kwetsing kwetsbaarder worden in interactie met diezelfde of andere maatschappelijke instellingen, waardoor er ook sprake is van een cumulatief proces. Deze kinderen en jongeren krijgen vaker te maken met negatieve of sanctionerende aspecten van dat aanbod en minder met de positieve aspecten. Daardoor ontstaat er wantrouwen tussen beiden en zien we vermijdingsdrang en conflict.”[1]

De etiketten die kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie opgeplakt krijgen, zorgen voor stigmatisering, wat bovenstaand proces versterkt en zorgt voor een laag zelfbeeld. Bovendien zorgen wantrouwen en stigmatisering ervoor dat kinderen en jongeren zich afzetten tegen de maatschappij of gezag en dat ze positieve aandacht zoeken bij andere kinderen en jongeren met gelijkende ervaringen. Ze vinden elkaar in het zich afzetten tegen de maatschappij, waardoor maatschappelijke kwetsbaarheid een proces is dat zichzelf versterkt.


[1] Vettenburg, N. (1989). Jeugd en Maatschappelijke Kwetsbaarheid.

Vormingsaanbod:

🔎 Recent gestart als jeugdwerker in een werking met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties? Dan is de basiscursus zeker een must om te volgen! Van woensdag 22 maart tot en met vrijdag 24 maart 2023 gaat de basiscursus (met overnachting) door in Antwerpen.
De basiscursus wordt 2 keer per jaar georganiseerd. In oktober volgt een vierdaagse cursus (zonder overnachting) in Gent.

Lees meer:

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.