Uit De Marge vzw vraagt als lid van taskforce perspectief voor kinderen en jongeren in kwetsbare posities

Uit De Marge vzw is tevreden dat ze als lid van de ‘taskforce kwetsbare gezinnen’ de signalen van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities rechtstreeks aan de Vlaamse regering kan doorgeven. Via dialoog hopen we dat voor deze kinderen en jongeren structurele oplossingen kunnen worden gerealiseerd. De situatie op het terrein is nu schrijnend. De coronamaatregelen verscherpen bovendien de ongelijkheid in de samenleving en maken het ook zichtbaarder.

Kinderen en jongeren komen nu enorm onder druk te staan door de online preteaching, heel wat onder hen bezitten nog altijd geen laptop en kunnen dus ook de lessen niet volgen. Zelfs als ze een laptop ontvangen, hebben kinderen niet altijd de nodige ondersteuning om verschillende softwareprogramma’s te downloaden en zijn ze ook niet thuis in de diverse online schoolsystemen. Zonder ouders die deze kennis hebben en ook mentale rust kunnen bieden om hun kinderen te ondersteunen, versterkt het systeem alleen maar de ongelijkheid en zorgt het voor enorm veel stress in een situatie die al erg moeilijk is voor kinderen en jongeren.

“Nu moeten we vooral zorgen dat kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen. Hun mentaal welzijn moet prioriteit zijn, niet extra kennisverwerving. De trauma’s die nu opgelopen worden gaan de komende jaren een enorme uitdaging met zich meebrengen.”

Ikrame Kastit, cocoördinator Uit De Marge vzw

“De muren komen op ons af”, is een signaal dat Uit De Marge vzw bij heel wat kinderen en jongeren hoort. Hoe maak je huiswerk als je een kamer moet delen met twee andere gezinsleden. Waar vind je bovendien een beetje rust? De zon schijnt, heel wat mensen genieten ervan, maar wat met kinderen en jongeren die in een woonblok wonen, zonder tuin of terras?
Uit De Marge vzw vraagt om zoveel mogelijk openbare groene ruimte vrij te maken specifiek voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities.

“Mama en papa maken ruzie want we hebben geen centen meer, alles is zo duur geworden”, klinkt het. Ook naar de supermarkt gaan is niet meer vanzelfsprekend, kortingen zijn verboden, de goedkoopste producten zijn de eerste die uitverkocht zijn en fruit en groenten zijn veel duurder dan anders. Dat heeft een immense impact op het welzijn van kinderen en jongeren.
Uit De Marge vzw vraagt aan de Vlaamse overheid om het groeipakket (kinderbijslag) voor gezinnen die het moeilijk hebben te verhogen.

Tekort aan veilige plekken. Het jeugdwelzijnswerk is een belangrijk ankerpunt voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities. Daar zitten immers hun vertrouwenspersonen. Zij doen er alles aan om hen nu nog altijd te bereiken. Het aantal jeugdwelzijnswerkers op het terrein is echter te klein voor het grote aantal kinderen en jongeren die nu in armoede opgroeien.

“Als we veilige plekken willen creëren, hebben we nood aan meer jeugdwelzijnswerkers. Zij zijn de vertrouwenspersonen, maar ze kunnen de hoge vraag niet meer aan.”

Ikrame Kastit, cocoördinator Uit De Marge vzw

Het mentale welzijn van kinderen en jongeren moet nu centraal staan in alle maatregelen die we nemen. Zij zijn de eerste slachtoffers van deze crisis. De overheid moet zorgen dat we geen volledige generatie kinderen en jongeren – die het al aartsmoeilijk hadden – volledig verliezen. Zij moeten prioritair zijn. De maatregelen die we nu treffen moeten in teken van hen staan en moeten structureel zijn. Als de coronacrisis voorbij is, zijn zij nog altijd degenen die slecht gehuisvest zijn, in armoede leven, te weinig verbinding hebben met onderwijs en niet de juiste hulpmiddelen bezitten.
Laten we ons niet blindstaren op kortetermijnoplossingen die weinig impact hebben, de overheid moet net nu durven te investeren in deze doelgroep om hen vooruit te helpen op een structurele manier, alleen dat kan echt impact hebben.

>> Lees meer over het thema Maatschappelijke kwetsbaarheid
>> Lees meer over Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.