Jeugdbeleid

Jeugdwelzijnsoverleg

In 2016 en 2017 brachten we reeds de verschillende actoren die lokaal bezig zijn met een jeugdwelzijnsoverleg (JWO) bij elkaar. Ook nu willen we opnieuw aan de slag gaan met een uitgebreide ploeg. Ondertussen hebben er immers al heel wat gemeenten een overleg jeugd en welzijn, huis van het kind, of iets dergelijks. We merken de nood om daarrond uit te wisselen en bij te leren. Een aantal gemeentes zijn ook vragende partij om een dergelijk overleg op te starten.

Wat is jeugdwelzijnsoverleg?

Een jeugdwelzijnsoverleg is een actiegericht forum dat concrete antwoorden zoekt op hiaten en knelpunten in het aanbod voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De agenda wordt bepaald door de noden en behoeften van de doelgroep. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie versterken en de toegankelijkheid van de maatschappelijke instellingen verhogen,
  • de drempels bij bestaande initiatieven verlagen en indien nodig nieuwe aangepaste projecten opzetten,
  • hiaten detecteren in de ondersteuning naar de doelgroep toe,
  • het werkveld samenbrengen en informeren en daarbij het lokale netwerk versterken,
  • actiegericht antwoorden zoeken op vragen en noden van de doelgroep,
  • het lokaal bestuur adviseren over te nemen stappen en beleidskeuzes.

Met het Lerend Netwerk Jeugdwelzijnsoverleg willen we de lokale trekkers van de bestaande en toekomstige overleggen samenbrengen zodat we van elkaar kunnen leren om het jeugdwelzijnsoverleg in de eigen gemeente (verder) uit te bouwen en te versterken. 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.