Meisjeswerk

Ruimte voor meisjes blijft onder druk staan, zowel de openbare ruimte die aanvoelt als een jongensplek, als de jeugdhuizen en de sportinfrastructuur. Maar liefst 76% van de kinderen en jongeren die deelnemen aan het jeugdwerk met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties zijn jongens. Meisjes hebben nood aan een eigen ruimte.

Meisjeswerk is ontstaan vanuit dezelfde reden als de vrouwenhuizen en het jeugdwelzijnswerk in het algemeen. Het zijn plaatsen waar meisjes zich veilig voelen, waar ze kunnen uitwisselen, waar ze hun individuele vaardigheden aanboren en ontwikkelen, waar de groep versterkend werkt, waar er onder meer gewerkt kan worden aan rolpatronen, stereotypering en seksualiteit en waar ook hun ouders en de omgeving vertrouwen in hebben. Een plaats waar er bovendien samengewerkt wordt in de strijd tegen de ongelijkheid waarin meisjes in een maatschappelijk kwetsbare situatie opgroeien.

“Niemand stelt zich vragen bij jeugdwerkingen die alleen maar jongens aantrekken.”

Ikrame Kastit, Uit De Marge vzw

De kracht van meisjeswerk

In de publicatie ‘De kracht van meisjeswerk’ brengen we een analyse van het meisjeswerk in Vlaanderen en Brussel en laten we meisjes en meisjeswerkers aan het woord. We onderzochten binnen het jeugdwelzijnswerk, het meisjeswerk in Vlaanderen en Brussel. We brachten meisjeswerk in kaart en onderzochten de identiteit ervan. We bekeken welke meisjeswerkingen er zijn, wie er bereikt wordt en wat de rol van meisjeswerkers is. Het ontstaan en de focus van meisjeswerk werden onder de loep genomen en er werd nagegaan waarom meisjeswerk zo nodig is. In het onderzoek wordt bovendien toegelicht wat de sterktes en bedreigingen, de randvoorwaarden en de doelstellingen van meisjeswerk zijn.

Meisjes spelen minder buiten, omdat de publieke ruimte niet altijd op maat is van meisjes of omdat ze zich niet veilig voelen. De meisjeswerking is een veilige plek waar meisjes kunnen samenkomen in hun vrije tijd, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar er vertrokken wordt vanuit hun noden en behoeften.”

Ikrame Kastit, Uit De Marge vzw

Lees meer:

In een column in het magazine van Formaat (september 2018) brengt onze coördinator Ikrame Kastit haar verhaal over meisjeswerk en het belang ervan.

In ons boek Macht in vraag gesteld verzamelen we deze informatie in één van de hoofdstukken, ‘Meisjeswerk: segregatie of noodzaak?’

Lerend Netwerk Meisjeswerk

Is er binnen jouw werking ook een meisjeswerking en wissel je graag uit met collega’s? Sluit dan zeker aan bij het Lerend Netwerk Meisjeswerk van Uit De Marge vzw.
Raadpleeg hier de agenda en schrijf je in!

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.