Meisjeswerk

Ruimte voor meisjes blijft onder druk staan, zowel de openbare ruimte die aanvoelt als een jongensplek, als de jeugdhuizen en de sportinfrastructuur. Maar liefst 76% van de kinderen en jongeren die deelnemen aan het jeugdwerk met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties zijn jongens. Meisjes hebben nood aan een eigen ruimte.

Meisjeswerk is ontstaan vanuit dezelfde reden als de vrouwenhuizen en het jeugdwelzijnswerk in het algemeen. Het zijn plaatsen waar meisjes zich veilig voelen, waar ze kunnen uitwisselen, waar ze hun individuele vaardigheden aanboren en ontwikkelen, waar de groep versterkend werkt, waar er onder meer gewerkt kan worden aan rolpatronen, stereotypering en seksualiteit en waar ook hun ouders en de omgeving vertrouwen in hebben. Een plaats waar er bovendien samengewerkt wordt in de strijd tegen de ongelijkheid waarin meisjes in een maatschappelijk kwetsbare situatie opgroeien.

Ikrame Kastit (c) Sharon Duverger

“Niemand stelt zich vragen bij jeugdwerkingen die alleen maar jongens aantrekken.”

Ikrame Kastit, cocoördinator Uit De Marge vzw

In haar column in het magazine van Formaat (september 2018) brengt onze cocoördinator Ikrame Kastit haar verhaal over meisjeswerk en het belang ervan.

Lees meer:

In ons boek Macht in vraag gesteld verzamelen we deze informatie in één van de hoofdstukken, ‘Meisjeswerk: segregatie of noodzaak?’. Bestel je graag ook het boek, neem dan voor meer informatie een kijkje in onze webshop.

Lerend Netwerk Meisjeswerk

Is er binnen jouw werking ook een meisjeswerking en wissel je graag uit met collega’s? Sluit dan zeker aan bij het Lerend Netwerk Meisjeswerk van Uit De Marge vzw.
Raadpleeg hier de agenda en schrijf je in!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.