Over Uit De Marge

Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Missie

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en versterkt hun positie. We zetten zowel op de eerste als de tweede lijn in op jeugdwelzijnswerk. Via belangenbehartiging en politiserend werken bouwen we aan een meer rechtvaardige samenleving. Dat doen we samen met deze kinderen en jongeren, met jeugdwelzijnswerkers en jeugdwelzijnswerkingen.

Visie

Om een meer rechtvaardige samenleving voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te realiseren, steunt onze visie op drie pijlers: vrije tijd, versterken en veranderen.

Vrije tijd: Uit De Marge vzw wil dat kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie op een vrijwillige manier betekenisvolle vrije tijd kunnen beleven en zorgeloos plezier kunnen maken. Dat is zowel een middel, als een doel op zich. Vrije tijd is het middel bij uitstek om connectie te maken met de bredere samenleving. Tijdens de vrije tijd bouwen jeugdwelzijnswerkers een vertrouwensrelatie op met kinderen en jongeren, waardoor ze zicht krijgen op hun sterktes en noden. Dat is de brug om versterkend en veranderingsgericht te werken.

Versterken: Uit De Marge vzw treedt op als steunpunt en expertisecentrum voor het bestrijden van uitsluiting van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. De kinderen en jongeren staan daarbij centraal en nemen het woord. Versterken (of empoweren) en emancipatie gaan zo hand in hand. Om emanciperend te werken vertrekken we bij Uit De Marge vzw van onderuit, vanuit onze binding en voeling met de basis. Dat doen we via ons eerstelijnswerk en door aanwezig te zijn in jeugdwelzijnswerkingen. Op deze manier vangen we signalen op die we doorgeven aan lokale en bovenlokale overheden. Kinderen en jongeren komen op de eerste plaats en er wordt steeds vertrokken vanuit hun noden en behoeften. Een luisterend oor hebben, vertrouwen opbouwen, een deontologisch kader en kinderen en jongeren steunen waar nodig, zijn daarbij cruciaal.

Veranderen van de samenleving en het beleid: Uit De Marge vzw wil de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie waarborgen en hen versterken om dat waar mogelijk ook zelf te doen. Samen met kinderen en jongeren schopt Uit De Marge vzw het beleid een geweten. Uit De Marge vzw is een kritische en geloofwaardige partner voor het beleid, lokale besturen en andere actoren. Als bruggenbouwer faciliteren we een open dialoog met de samenleving. We gaan daarbij politiserend te werk, door kinderen en jongeren hun stem publiek te laten horen en zo gelijkwaardigheid te claimen en de samenleving mee vorm te geven. Door kinderen en jongeren te versterken en ondersteunen bij onder meer overleg met beleidsmakers, tijdens publieke acties en door hun stem in de media te brengen, zorgen we dat ze impact hebben.

Uit De Marge vzw initieert vrije tijd, versterken en veranderen, zowel in tweede als in eerste lijn. In de tweede lijn ondersteunt Uit De Marge vzw jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We motiveren het jeugdwelzijnswerk in Vlaanderen en Brussel om hun sterke werk verder te zetten en te verbeteren. We doen dat door het aanbieden van thematische vorming, coaching, studiedagen, (jongeren)congressen, intervisie en lerende netwerken.

In de eerste lijn zet Uit De Marge vzw in op outreachend jeugdwelzijnswerk via het jeugdopbouwwerk. Uit De Marge vzw doet dat daar waar een kwalitatief aanbod voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie ontbreekt. Jeugdopbouwwerkers gaan aan de slag als vertrouwensfiguren die kinderen en jongeren een plaats aanbieden waar ze zich goed voelen en waar ze gehoord worden. Zo kunnen kinderen en jongeren hun waardigheid (her)ontdekken en het vertrouwen krijgen om zichzelf te zijn. Zo helpt en versterkt Uit De Marge vzw kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie bij het zoeken naar en het verwerven van een plaats in de samenleving.

Een partner voor

  • jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie
  • lokale en bovenlokale besturen en hun diensten
  • welzijns- en sociaal-culturele organisaties in het middenveld

Je bent een beginnende jeugdwerker met nood aan een stevige basis? Je hebt al wat ervaring en je wil een stapje verdergaan? Je bent coördinator en je zoekt ondersteuning? Je zoekt naar een concrete invulling van ‘emancipatorisch werken’?

Bij Uit De Marge vzw kan je terecht voor

  • visie en methodieken
  • opleidingen en cursussen
  • advies, begeleiding en vorming op maat

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.