Over Uit De Marge

Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Missie en visie

Uit De Marge vzw zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zo gaan er in verschillende steden en gemeenten jeugdopbouwwerkers van Uit De Marge vzw aan de slag. Zij werken vindplaatsgericht met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en gaan aan de slag met hun noden. Dat kan gaan van het opzetten van een vrijetijdsaanbod tot het opnemen van een signaalfunctie. Met het jeugdwelzijnsoverleg biedt Uit De Marge vzw bovendien een actiegericht forum dat concrete antwoorden zoekt op hiaten en knelpunten in het aanbod voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Opkomen voor emancipatie

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij ligt de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen en jongeren.

Uit De Marge vzw onderschrijft daarbij de waarden vervat in de Universele Verklaring van de Mensenrechten en in de Verklaring van de Rechten van het Kind, respecteert de democratische grondbeginselen en de sociale grondrechten en wijst elke vorm van discriminatie, racisme en xenofobie af.

Maatschappelijke kwetsbaarheid?

Opgroeien in armoede? Ouders langdurig werkloos? Behoren tot een minderheidsgroep? Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie hebben meer kans op achterstand op school, krijgen minder kansen in de vrije tijd en hebben minder toekomst op de arbeidsmarkt.
Kwetsingen op jonge leeftijd versterken elkaar. Negatieve ervaringen kan men een leven lang meedragen en beïnvloedt ook verdere contacten met sociale voorzieningen en administraties.
We zijn echter niet blind voor het feit dat het moeilijk is om doelgroepen te beschrijven zonder te stigmatiseren. Het liefst spreken we dan ook gewoon over ‘gasten’, ‘kinderen’ of ‘jongeren’.

In het jeugdwerk of jeugdbeleid

In Vlaanderen zijn een honderdtal werkingen actief als ‘werkingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie’ (WMKJ). Deze initiatieven stemmen hun vrijetijdsaanbod maximaal af op de situatie van de doelgroep. Daarnaast kan ook het brede jeugdwerk de kaart trekken van toegankelijkheid en diversiteit.

Een partner voor

  • jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie
  • lokale en bovenlokale besturen en hun diensten
  • welzijns- en sociaal-culturele organisaties in het middenveld

Je bent een beginnende jeugdwerker met nood aan een stevige basis? Je hebt al wat ervaring en je wil een stapje verdergaan? Je bent coördinator en je zoekt ondersteuning? Je zoekt naar een concrete invulling van ‘emancipatorisch werken’?

Bij Uit De Marge vzw kan je terecht voor

  • visie en methodieken
  • opleidingen en cursussen
  • advies, begeleiding en vorming op maat

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.