Jeugdwerk en politie

Know Your Rights

Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties hebben vaak geen goede relatie met de politie. Jeugd(welzijns)werkers krijgen daarover regelmatig vragen en horen verontrustende verhalen. Hoe kunnen jeugd(welzijns)werkers een rol spelen in het verbeteren van die relatie zonder hun eigen vertrouwensband met jongeren op het spel te zetten? Hoe kunnen we samenwerken met de politie in het belang van de jongeren en hun rechten? Uit De Marge verzamelde vragen van jongeren en zocht naar antwoorden:

Zo Geflikt

Met het project Zo Geflikt zet Uit De Marge vzw zich in om de relatie tussen jongeren, jeugdwerkers en politieagenten te verbeteren. Er wordt dan ook met de verschillende partijen samengewerkt om van onderuit bezorgdheden en frustraties bij jongeren in hun contacten met de politie aan te pakken, maar tegelijkertijd ook goede praktijken binnen politiekorpsen te onderschrijven.
Met het project verzamelen we vragen en signalen en zoeken we samen met kinderen, jongeren en politie naar oplossingen die leiden tot echte veranderingen op het terrein.

We trokken daarvoor het voorbije jaar door Vlaanderen en Brussel en gingen op bezoek bij tal van politiekorpsen, jongeren en jeugdwerkers. We gingen in gesprek, wisselden uit en organiseerden daarnaast ook – in samenwerking met jurist, rechtenstudent en freelance vormingsmedewerker Yassine Boubout – een reeks vormingen rond de rechten van jongeren tegenover de politie.

“Jeugdwerkers beseffen vaak dat er een probleem is en dat er dingen moeten veranderen, hetzelfde geldt voor politieagenten. Ook zij hebben op lokaal niveau verschillende signalen gekregen om op zoek te gaan naar alternatieven, omdat ze merken dat de relatie met jongeren niet vlot loopt.”

Vormingsaanbod:

🔎 Themavorming: Bruggen bouwen tussen jeugdwerk en politie | 27 april 2023, Brussel

Lees meer:

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.