Deontologie

Er zijn zo van die situaties, situaties waarvan je als medewerker van een jeugdwerking met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie niet goed weet wat je ermee moet aanvangen. Wat moet ik doen om ‘goed’ te doen? Wat is correct handelen in dat geval?
Gelukkig sta je er niet alleen voor. Je bent lid van een team, je hebt een coördinator of je werk wordt opgevolgd door een stuurgroep. Je mag van hen verwachten dat ze jou advies geven of samen met jou nadenken over een bepaalde situatie.

Deontologische handleiding voor het jeugdwelzijnswerk

Uit De Marge vzw bracht een nieuwe ‘Deontologische handleiding voor het jeugdwelzijnswerk’ en vernieuwde poster uit! Neem het handboek bij de hand en ga meteen aan de slag in je werking. Download of bestel de poster en geef hem ergens een mooie plaats. De bedoeling is dat de affiche zijn weg vindt naar alle bureaus waar regelmatig jeugdwerkers binnenlopen.

Met deze uitgebreide deontologische handleiding en vernieuwde deontologische code bieden we een concreet handelingskader met praktische handvaten, uitgewerkte procedures en levensechte praktijkvoorbeelden voor jeugdwelzijnswerkers en leidinggevenden.
Daarnaast gaat het boek in verschillende artikels dieper in op uiteenlopende thema’s: wat houdt de discretieplicht in en welke stappen worden doorlopen bij een verontrustende situatie? Waar kunnen kinderen, jongeren, hun ouders, jeugdwelzijnswerkers en coördinatoren terecht met meldingen en klachten?
Tot slot staan we ook stil bij radicalisering en LIVC-R’s en gaan we dieper in op de nieuwste trends in de sociale media en de invloed ervan op kinderen en jongeren.

POSTER

DEONTOLOGISCHE CODE

DEONTOLOGISCHE HANDLEIDING

Vormingsaanbod:

🔎 Themavorming: Deontologie voor jeugdwerkers: help, wat nu? | 16 mei 2023, Gent

Lees meer:

Welke deontologische regels zijn op mij van toepassing als jeugdambtenaar? Meer informatie daarover vind je op de website van Bataljong.

Lees hier ook het artikel Radicalisering, het jeugdwerk en deontologie

Meer informatie over deontologie in het jeugdwerk vind je ook in ons boek Macht in vraag gesteld, waar we in één van de hoofdstukken dieper ingaan op het thema.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.