Macht in vraag gesteld (boek)

Strategieën en werkvormen in het jeugdwelzijnswerk

Ikrame Kastit en Fleur Van Oyen (red.)

Kritisch zijn en samen met kinderen en jongeren strijden voor een sociaal rechtvaardigere samenleving is eigen aan het jeugdwelzijnswerk. Het zit dan ook in het DNA van de sector om structurele oorzaken van problemen blijvend bloot te leggen en te bekritiseren en machtsstructuren te bevragen. Dit boek legt deze kernopdracht bloot en geeft inzicht in verschillende praktijken op vlak van politiserend werken, deontologie en personeelsbeleid. De artikels werden geschreven door medewerkers van Uit De Marge die met beide voeten in het jeugdwelzijnswerk staan.

We vangen het boek aan met een interview met Veerle Van Assche en Ikrame Kastit waarin we een analyse maken van de veranderingen die het jeugdwelzijnswerk de voorbije vijftien jaar onderging. Daarin komen verschillende evoluties en vaststellingen aan bod die verder in het boek toegelicht en geconcretiseerd worden.

Het eerste deel over politiserend werken gaat dieper in op politiserend werken als kernopdracht van het jeugdwelzijnswerk. Wat betekent dat precies voor onze sector? Op welke manier ga je er als jeugdwerker mee aan de slag? We bekijken daarbij concreet hoe we aan de slag kunnen gaan met kerngroepen, waarom meisjeswerk zo belangrijk is en we zoomen in op Theater van de Onderdrukten als werkvorm om versterkend en maatschappijkritisch aan de slag te gaan.

Een tweede deel benadrukt het belang voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie dat jeugdwelzijnswerk, jeugdwelzijnswerk blijft. De werking bijvoorbeeld vanuit een veiligheidsidee inzetten om kinderen en jongeren te controleren of te berispen is in strijd met basisprincipes zoals vertrouwelijkheid, versterkend werken, structureel werken, enzoverder. Daarvoor is het belangrijk dat er een deontologische code wordt gevolgd. We staan stil bij deontologie, bekijken de invloed van (de)radicalisering op het jeugdwerk en de relatie tussen jeugdwerk, jongeren en politie.

Het derde en laatste deel doet ons stilstaan bij het personeelsbeleid in onze sector. In het jeugdwelzijnswerk moeten jeugdwerkers een veelheid aan taken realiseren. Het vraagt heel wat vaardigheden en kunde. Een goede ondersteuning en een sterk en divers team zijn daarbij cruciaal.

Inleiding – Ikrame Kastit en Fleur Van Oyen

Het jeugdwelzijnswerk vroeger en nu – Hasna Ankal en Lynn Symons

Deel 1: Politiserend werken

  • Politiserend werken: de kern van het jeugdwelzijnswerk – Marlies D’hertoge en Fleur Van Oyen
  • Werken met kerngroepen: Over echte participatie, van deelnemer tot kerngroeplid, over verantwoordelijkheid en engagement – Mieke Nolf en Bart Neirynck
  • Meisjeswerk: emancipatie of segregatie? – Ikrame Kastit
  • Theater van de Onderdrukten in het jeugdwelzijnswerk: Een gesprek met Jeroen Robbe (LABO vzw), Sofie Devocht en Kevin De Pelsmaker (Recht-Op Jongeren) – Fleur Van Oyen

Deel 2: Jongeren en de maatschappij

  • Deontologie in het jeugdwerk: De deontologische code toegelicht – Fleur Van Oyen
  • Jeugdwerk in tijden van polarisering: deradicalisering – Nina Henkens en Ikrame Kastit
  • Jongeren, jeugdwerk en politie: naar een positieve invulling van het begrip ‘veiligheid’? – Nina Henkens

Deel 3: Aandacht voor personeel

  • Duurzaam jeugdwerk: engagement nemen zonder op te branden – Stijn Belmans
  • Fusion Teams: Een divers personeelsbeleid in de praktijk – Kathleen Boulet 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.