Lerend Netwerk- en intervisiegroepen

Jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, jeugdopbouwwerkers, … pas gestart of met jaren ervaring, werkzaam binnen de gemeente of werknemer van Uit De Marge … allen welkom om deel te nemen aan deze ontmoetingsmomenten. Eenmaal je je engageert voor de intervisies en/of lerende netwerken, vragen wij je actieve deelname aan de 4 intervisiemomenten en/of de 4 momenten waarop het lerend netwerk wordt georganiseerd.

Intervisiegroepen

In een intervisiegroep zoeken we collegiaal, doelgericht en gestructureerd naar mogelijke alternatieven voor concrete knelpunten waarmee jeugd(welzijns)werkers in hun werk geconfronteerd worden. Er wordt vertrokken vanuit concrete situaties en gebeurtenissen die we samen analyseren op basis van ervaring en inzichten.

De intervisies willen we voortaan regionaal organiseren omdat de groepen te groot werden: intervisiegroep Oost- Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

Lerend Netwerk

Een lerend netwerk is een ontmoetingsplek met collega’s uit andere werkingen, een kans om ervaringen te delen en te leren van elkaar. We kiezen samen de thema’s die we uitdiepen en we werken vanuit onze dagelijkse praktijk.

De lerende netwerken worden eerder op Vlaams niveau georganiseerd en willen vooral inzetten op het ontmoeten van collega’s uit andere werkingen, het delen van ervaringen en het leren van elkaar. Toch wordt vanuit een thematische insteek gewerkt. Ideeën en thematische input zijn zeker welkom.

LERENDE NETWERKEN (LN)

INTERVISIEGROEPEN (IG)

Inschrijven? Wil je deel uitmaken van een intervisiegroep? Neem contact met ons op via bovenvermelde collega’s!

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.