Lerend Netwerk- en intervisiegroepen

Jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, jeugdopbouwwerkers, … pas gestart of met jaren ervaring, werkzaam binnen de gemeente of werknemer van Uit De Marge vzw … allen welkom om deel te nemen aan deze ontmoetingsmomenten. Eenmaal je je engageert voor de intervisies en/of lerende netwerken, vragen wij je actieve deelname aan de 4 intervisiemomenten en/of de 4 momenten waarop het lerend netwerk wordt georganiseerd.

Intervisiegroepen

In een intervisiegroep zoeken we collegiaal, doelgericht en gestructureerd naar mogelijke alternatieven voor concrete knelpunten waarmee jeugd(welzijns)werkers in hun werk geconfronteerd worden. Er wordt vertrokken vanuit concrete situaties en gebeurtenissen die we samen analyseren op basis van ervaring en inzichten.

Lerend Netwerk

Een lerend netwerk is een ontmoetingsplek en wordt op Vlaams niveau georganiseerd. We zetten daarbij vooral in op het ontmoeten van collega’s uit andere werkingen, het delen van ervaringen en het leren van elkaar. We kiezen samen de thema’s die we uitdiepen en we werken vanuit onze dagelijkse praktijk. Ideeën en thematische input zijn dus zeker welkom.

LERENDE NETWERKEN (LN)

INTERVISIEGROEPEN (IG)

  • IG jeugdwerkers Vlaams-Brabant
  • IG jeugdwerkers Brussel
  • IG jeugdwerkers Oost-Vlaanderen
  • IG jeugdwerkers West-Vlaanderen 
  • IG jeugdwerkers Antwerpen
  • IG jeugdwerkers Limburg
  • IG coördinatoren Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant
  • IG coördinatoren Oost- en West-Vlaanderen

Inschrijven? Wil je deel uitmaken van een intervisiegroep? Stuur een mailtje naar info@uitdemarge.be!

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.