Diversiteit binnen je team – FUSION TEAMS

Uit De Marge vzw wil de aandacht voor diversiteit op de werkvloer in het jeugdwelzijnswerk in Vlaanderen vergroten en ook de medewerkers in het veld inspireren om daar verder mee aan de slag te gaan. Deze pagina bundelt alvast heel wat informatie en tools rond diversiteit op de werkvloer.

FUSION TEAMS verwijst naar het idee van complementariteit binnen teams en de overtuiging dat diversiteit inherent aan een team of organisatie diens sterkte maakt. Bijvoorbeeld zonder die ene persoon, is het team niet ons team. Zonder elk van de individuele personen, is ons team niet ons team.”

Jeugdwerkers en coördinatoren schrijven een ‘typische’ jeugdwerker in het jeugdwelzijnswerk tal van kwaliteiten toe. We verwachten van een medewerker in de sector bijzonder veel kwaliteiten te hebben of te ontwikkelen:

 • inzet en engagement, motivatie en betrouwbaarheid;
 • een teamspeler zijn;
 • voeling met jongeren en de doelgroep van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie in het bijzonder, een hart voor de doelgroep;
 • reflectief vermogen: bijvoorbeeld om het gedrag van jongeren te kunnen plaatsen;
 • referentiekaders kennen en in vraag kunnen stellen, van anderen en van zichzelf, een open blik hebben en niet veroordelend zijn;
 • vertrouwen en discretie;
 • draagkracht, standvastigheid en incasseringsvermogen hebben – niet onzeker zijn;
 • humor en zelfrelativering, stressbestendig zijn;
 • positief, actief en creatief zijn, energie uitstralen op de werking, initiatief nemen;
 • handig, speels, sportief;
 • kunnen organiseren, polyvalent en flexibel zijn;
 • geduld hebben; een voorbeeldrol zijn voor de jongeren;
 • emancipatie en empoweren: stimuleren, motiveren, werken aan het zelfwaardegevoel en weerbaarheid van jongeren. Samen werken, leren en plezier maken; 
 • kennis van diensten en instanties om naar door te verwijzen;
 • voorzien in een plezant en/of leerrijk aanbod;
 • methodisch werken (vb. gesprekstechnieken), procesmatig werken;
 • zowel op groeps- als op individueel niveau werken;
 • rekening houden met de wereld in je werking;
 • belangen behartigen, signalen doorgeven aan bijvoorbeeld lokaal beleid en bredere maatschappij;
 • aandacht hebben voor veiligheid;
 • een netwerker zijn.

Het is enkel door diversiteit in een team dat een dergelijke opsomming mogelijk is. Eén jeugdwerker heeft immers niet alles in huis en het is onrealistisch dat te verwachten. ‘De ideale jongerenwerker’ bestaat dus enkel in en via een divers samengesteld team.

Een jeugdwerker verwoordt het als volgt:

Verschillende soorten jongerenwerkers samen maken een team: persoonlijkheden, begeleidersstijlen, geslacht, opleiding, kwaliteiten of talenten, etnisch-culturele achtergrond, wel of niet uit de wijk afkomstig en met of zonder ervaringsdeskundigheid, denkers en doeners. Er is niet één type jongerenwerker die met deze doelgroep kan werken. Een complementair team is nodig, verschillen zijn nodig.”

26% doelgroepwerknemers* is veel in vergelijking met andere sectoren. Waarschijnlijk is er nergens anders een dergelijk hoog percentage terug te vinden en daar mogen we fier op zijn. Er is dus veel ervaring met diversiteit, dat is een troef voor de sector.”

Het jeugdwelzijnswerk werkt voor en met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Het geheel aan rollen, taken en welzijnsfuncties die de werkingen vervullen, rekent op een complex geheel aan kennis en vaardigheden bij medewerkers. Een personeelsbeleid dat rekening houdt met die diversiteit heeft aandacht voor de complementariteit op de werkvloer.

Lees meer op volgende pagina’s:


FUSION TEAMS ontstond in 2014 als een praktijkgericht onderzoek van Uit De Marge vzw, gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in nauwe samenwerking met volgende partners: Arteveldehogeschool Gent, vzw CMGJ Limburg, vzw Kras Jeugdwerk Antwerpen en vzw Thebe Maasmechelen. Jeugdwerkers en coördinatoren werden intensief bevraagd over thema’s inzake personeels- en diversiteitsbeleid. Samen testten zij kaders en tools voor de praktijk en legden daarmee de basis voor deze publicatie.


*bron cijfers: De Pauw, P.; Vermeersch, H.; Cox, N. & Verhaeghe, M. (2013). Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Een onderzoek bij werkingen, begeleiding en deelnemende jongeren. Onderzoeksrapport in opdracht van de Vlaamse Overheid. Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Brussel. http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/WMKJs-eindrapport.pdf

Lees meer:

Ook in ons boek ‘Macht in vraag gesteld’ gaan we in het hoofdstuk “Fusion Teams: een divers personeelsbeleid in de praktijk” uitgebreid in op het thema van diversiteit op de werkvloer.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.