Verontrusting

Als jeugdwerker vangen we soms signalen op die ons verontrusten. Signalen die misschien aangeven dat het welzijn van kinderen en jongeren in gevaar is. Bijvoorbeeld situaties van verwaarlozing en misbruik, jongeren die afhaken of zich aansluiten bij sectaire groepen, misbruik van verdovende middelen of betrokkenheid bij criminele milieus.
Hoe weten we of ons buikgevoel goed zit? Wanneer moeten we ingrijpen en hoe? Waar begint en eindigt de rol van de jeugdwerker in dergelijke situaties? Hoe voeren we best deze moeilijke gesprekken?

Als onderdeel van onze ‘Deontologische handleiding voor het jeugdwelzijnswerk’ ontwikkelden we een ‘Stappenplan: omgaan met verontrusting’ als leidraad om dergelijke situaties aan te pakken.

Vormingsaanbod:

🔎 Themavorming: Verontrusting: wat kan en mag ik doen? | 2 juni 2022, Brussel

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.