Lidmaatschap

Uit De Marge vzw is al vele jaren een partner voor lokale jeugdwerkingen en jeugddiensten die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Uit De Marge vzw versterkt het lokaal jeugdwerk en jeugdbeleid om het empoweren en emanciperen van deze kinderen en jongeren mogelijk te maken.

We organiseren basiscursussen voor animatoren, jeugdwerkers en coördinatoren. We bieden ook specifieke vormingen en studiemomenten aan voor wie zich wil verdiepen in bepaalde thema’s en methodieken. Daarnaast voorzien we lerende netwerken, intervisies en een tweejaarlijks congres om collega’s te ontmoeten en met elkaar uit te wisselen.

Uit De Marge vzw behartigt ook de belangen van deze kinderen en jongeren en hun jeugdwerkingen aan verschillende tafels. We doen dat in coalities zoals Hart Boven Hard of de Kinderrechtencoalitie. We zijn bovendien een deskundige partner in de Vlaamse Jeugdraad en vertegenwoordigen ons werkveld in de werkgeversfederatie Sociare.

We kiezen om dicht bij het werkveld te staan en de vinger aan de pols te houden met praktijkonderzoek en beleidsadviezen. Ook voor procesbegeleiding en coaching kunnen lokale jeugdwerkingen en lokale besturen bij Uit De Marge vzw terecht.

Uit De Marge vzw is er ook voor jouw jeugdwerking. We zijn vandaag een belangrijke ledenorganisatie van het Vlaamse jeugdwelzijnswerk. Samen staan we sterker om de stem van de kinderen en jongeren te verspreiden en ook onze waardevolle praktijken onder de aandacht te brengen.

Om Uit De Marge vzw ook dit jaar te kunnen uitdragen als sterke ledenorganisatie vragen we jouw steun. We kiezen om de bijdragen te differentiëren naargelang de draagkracht van de organisaties. De bijdrage is samengesteld uit een vast en een variabel deel.

Je kan (de hernieuwing van) je lidmaatschap op twee manieren aanvragen:

 • Je vult het formulier hieronder in en vraagt zo je lidmaatschap aan. Wij nemen vervolgens contact met je op voor de facturatie.
 • Je kan het vast en variabel deel optellen en je bijdrage overschrijven op rekening BE24 0011 7616 7638 van Uit De Marge vzw met mededeling “lidmaatschap 2024”. Na betaling sturen we je meteen een factuur.
  • Het vast deel bedraagt:
   • €50 voor organisaties onder de 25 VTE 
   • €75  voor organisaties van 25VTE tot 50 VTE 
   • €100 voor organisatie met meer dan 50 VTE.
  • Het variabel deel bedraagt €5 per voltijdse equivalent beroepskracht in jouw jeugdwerking. Zoek het aantal voltijdse equivalenten op in de sociale balans van je organisatie. Als je geen sociale balans hebt, dan kan je het gewoon natellen. We durven rekenen op je fair play.

Als lid kan je een beroep doen op Uit De Marge vzw voor het aanbod en de ondersteuning zoals hierboven geschetst. Leden kunnen bovendien rekenen op verschillende kortingen:

 • 50% bij basiscursussen voor jeugdwerkers en coördinatoren;
 • 50% bij vormingen, studiedagen en congresdeelname;
 • publicaties aan verlaagde prijs;
 • gratis deelnames aan Lerende Netwerken;
 • intervisies exclusief voor leden;
 • gratis helpdesk via telefonisch contact of via e-mail;
 • gratis ondersteuning op het vlak van belangenbehartiging voor jouw jeugdwerking.

Tot slot bieden we onze leden de optie om aan te sluiten bij het ‘collectief lidmaatschap’ van onze sector bij de werkgeversfederatie Sociare. Het jeugdwerk – en zeker het jeugdwelzijnswerk – heeft een belangrijk aandeel in het sociaal-cultureel werk. De leden van het ‘collectief lidmaatschap’ ontvangen later dit jaar een aparte factuur voor de lidmaatschapsbijdrage van Sociare. Die bedraagt € 148,18 plus € 25,50 per werknemer voor 2024. Organisaties met minder dan 50 werknemers betalen als lid van Uit De Marge vzw een verminderde vaste bijdrage van € 28,75 plus € 25,50 per werknemer (bedragen voor 2024). Meer informatie over de voordelen van dit lidmaatschap vind je op de website van Sociare. 

Heb je vragen? Aarzel niet om contact met ons op te  nemen. Je vindt alle contactgegevens op onze teampagina

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.