Wonen

Wonen is een mensenrecht, een kinderrecht. Toch groeien steeds meer kinderen en jongeren op in gebrekkige huisvesting. Sommigen zijn gedwongen om op straat te leven, te ‘sofasurfen’ bij hun netwerk of moeten beroep doen op hulpverlening die vaak niet op maat is van kinderen en jongeren.
Het is dringend tijd voor structurele maatregelen om de aanhoudende crisis op de woonmarkt aan te pakken en kinderarmoede een halt toe te roepen. Alle kinderen en jongeren hebben recht op een veilige plek om te wonen.

Bij Uit De Marge horen we de verhalen, luisteren we naar signalen en noden van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, jeugd(welzijns)werkers en hun werkingen en gaan we op verschillende niveaus aan de slag.

Zo ondersteunen we de acties van jeugdwelzijnswerkorganisaties zoals Betonne Jeugd, maken we deel uit van verschillende netwerken zoals Dakuzie (het netwerk tegen dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren) en Decenniumdoelen en steunen we ook het Netwerk tegen Armoede en de Woonzaak.

>> NIEUW RAPPORT (maart 2023) | Woonreporters van Uit De Marge vzw en Betonne Jeugd brengen dak- en thuisloosheid bij jongeren in kaart

De Woonpartij

In de aanloop naar de Internationale Dag tegen Dak- en Thuisloosheid in 2021 maakten we het jaarthema wonen bekend met de fotoactie #iedereeneenthuis op onze sociale media.

In het najaar van 2022 richtte Uit De Marge vzw samen met Betonne Jeugd de Woonpartij op. Met de Woonreporters gingen we in gesprek met heel wat jongeren over dak- en thuisloosheid.
We formuleerden onder meer een reeks eisen voor structurele maatregelen die werk maken van kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen en organiseerden samen met tal van jeugdwelzijnswerkorganisaties heel wat acties.

Op de Werelddag van Verzet tegen Armoede trokken we samen met meer dan 40 organisaties uit het brede jeugdwerk aan de alarmbel. Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties blijven vandaag – letterlijk – in de kou staan. Organisaties die zich elke dag voor hen inzetten, voelen het water aan de lippen staan en zien hun werking in gevaar komen.

In een open brief riepen we beleidsmakers op om te zorgen voor een kinderarmoedetoets en kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties voorop te zetten in het beleid.

“Jeugdwerkers ontvingen de voorbije maanden prangende signalen over de gestegen levens- en energiekosten in de thuissituatie. Kinderen en jongeren gebruiken de douchefaciliteiten van de werking, omdat een warme douche nemen thuis onbetaalbaar is geworden. Hun ouders kopen goedkope elektrische verwarmingstoestellen of koken water om de leefruimtes thuis warm te houden. Jeugdwerkers investeren in verdeelstekkers zodat jongeren hun gsm’s kunnen opladen in de werking of het jeugdhuis. Ze worden overstelpt met vragen over energiefacturen en zien de psychische gevolgen van langdurige stress op kinderen en jongeren.”

>> Lees hier de open brief, onderschreven door meer dan 40 organisaties.

De Woonzaak

Met de Woonzaak pleiten 48 sociale organisaties voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Uit De Marge onderschrijft die oproep en vraagt extra aandacht voor kinderen en jongeren die in slechte huisvesting leven, dak- of thuisloos zijn of drempels ervaren om gebruik te maken van het bestaande aanbod (bijvoorbeeld daklozenopvang) omwille van discriminatie of omdat het niet aangepast is aan hun leeftijd, hun noden, …

>> Lees hier het standpunt waarin Uit De Marge de Woonzaak onderschrijft.

In december 2021 kwamen de 48 organisaties van de Woonzaak alvast samen in de Gentse Meubelfabriek om hun standpunt duidelijk te maken. Jurgen Kappner, één van de jongeren van Jong Gent in Actie en ook vrijwilliger bij Uit De Marge, bracht zijn getuigenis voor een AVS-reportage.

Armoede structureel aanpakken

Begin 2022 deden minister van Wonen Matthias Diepandaele (N-VA) en Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) in de pers enkele opmerkelijke voorstellen rond het woonbeleid. Zo opperde minister Diependaele om een half miljard voor sociale woningbouw te investeren in de privéhuurmarkt en stelde minister Somers voor om sociale huurders na negen jaar uit huis te zetten als ze arbeidsgeschikt zijn.

“Heel wat mensen in armoede hebben een job, maar lopen tegen zoveel andere problemen aan”, reageerde onze coördinator Ikrame Kastit in De Standaard. “We moeten ons afvragen hoe het komt dat er nog steeds zoveel armoede is, niet hoeveel recht op hulp mensen hebben. De enige oplossing is sociale woningen bijbouwen en armoede aanpakken.” Samen met onze jeugdopbouwwerker Francesco namen ze De Standaard mee op pad door Landen. Als jeugdopbouwwerker ziet Francesco dagelijks hoe kinderen, jongeren en hun ouders onder stress staan door onzekerheid en armoede.  

“Gezinnen in kwetsbare situaties moet je stabiliteit bieden zodat ze een ­beter leven kunnen uitbouwen. Veel kinderen in kwetsbare gezinnen moeten voortdurend verhuizen. Ze kunnen zich niet hechten, geen rust vinden, terwijl dat zo nodig is om je te ontwikkelen.”

Ikrame Kastit (coördinator Uit De Marge vzw)

Lees meer:

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.