Jeugdwelzijnswerk

We omschrijven het jeugdwelzijnswerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie aan de hand van vier functies.

Het groepsgericht vrijetijdsaanbod. We realiseren een groepsgericht aanbod voor kinderen en jongeren in de vrije tijd. Dat aanbod is gericht op de versterking van de maatschappelijke participatiekansen van kwetsbare groepen (empowerment). Centraal daarbij staan het verbreden van de leefwereld, het bevorderen van de groepscohesie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het bieden van uitdagingen zodat kinderen in groep leren participeren.

De welzijnsfunctie. Het jeugdwelzijnswerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie heeft bijzondere aandacht voor het fysieke en psychosociale welzijn van deze doelgroepen. Individuele noodsituaties en hulpvragen krijgen een plek in de werking. Via een eigen werkmethodiek of via een warme doorverwijzing naar andere welzijnsdiensten zoeken we samen antwoorden.

De brugfunctie met andere levensdomeinen wijst op de verantwoordelijkheid die we dragen om kinderen en jongeren niet op te sluiten in ‘jeugdland’, maar actief en vanuit de vrije tijd de brug te slaan naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, de arbeidsmarkt, hulpverlening, cultuur, sport, justitie, enz. We streven naar een betere toegankelijkheid van maatschappelijke instellingen in verschillende levensdomeinen voor alle kinderen en jongeren.

Belangenbehartiging en signaalfunctie. Het jeugdwelzijnswerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie zet zich in voor de realisatie van de sociale grondrechten voor de doelgroep. Dat doen we door als spreekbuis namens de doelgroep op te treden en door de doelgroep zelf een stem te geven in het maatschappelijk debat (emancipatie). Daarom bouwen we ook actief aan onze netwerken.

“Je kan de impact van het jeugdwerk moeilijk in cijfers gieten, zoals het aantal producten dat van een fabrieksband rolt. Jeugdwerk gaat om erkenning, respect, gelijkwaardigheid, kinderen en jongeren serieus nemen, macht in vraag stellen, versterken, rechten waarborgen. En dat alles start met nabij zijn.”

Fleur Van Oyen, stafmedewerker Uit De Marge vzw

Uitgangspunten

Het belang van het kind. Wat is in het belang van het kind? Dat is niet altijd meteen duidelijk. Als jeugdwelzijnswerker kan je daarover van mening verschillen met het kind of de ouders. Ga altijd in dialoog met het kind voor je een beslissing neemt.

Het participatieprincipe. Kinderen hebben het recht om hun mening te uiten en het recht dat men met deze mening rekening houdt in elke aangelegenheid of procedure die hen aanbelangt.

Het non-discriminatiebeginsel. We discrimineren niet op basis van huidskleur; geslacht; taal; godsdienst; politieke of andere overtuiging; nationale, etnische of maatschappelijke afkomst; welstand; beperking; geboorte of andere eigenschappen of kenmerken van het kind of van zijn wettelijke voogd.

Deze principes zijn overgenomen uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989).

De vertrouwensrelatie. Een jeugdwelzijnswerker komt heel wat te weten over en van kinderen en jongeren. Voor veel kinderen is de werker hun vertrouwenspersoon. Dat vertrouwen is voor een jeugdwelzijnswerker ook noodzakelijk om de functies zoals hierboven beschreven ten volle op te nemen. Deze deontologische code moet kinderen en jongeren beter garanderen dat hun vertrouwen niet geschonden wordt. Dat maakt een duurzame relatieopbouw mogelijk.

Thema’s

Het jeugdwelzijnswerk is erg breed en omvat verschillende thema’s en beleidsdomeinen. Neem dus zeker een kijkje op onze verschillende themapagina’s.

De 7 B’s van een toegankelijke jeugdwerking

Hoe toegankelijk is jouw jeugdwerking? Er zijn veel factoren die daar een rol in spelen. Begrijpt iedereen bijvoorbeeld hoe de activiteiten
in hun werk gaan? Hebben kinderen en ouders vertrouwen in jullie werking? En staan jij en je team klaar met raad en daad?
In samenwerking met Jeugdwerk voor Allen, Koning Kevin en Oranje vzw, maakte Uit De Marge vzw een handige checklist voor toegankelijk jeugdwerk.

Nieuws:

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.