Buurtwerk ’t Lampeke brengt digitale inclusie in kaart na laptopactie

In 2020 heeft Buurtwerk ’t Lampeke sterk gezet op het verspreiden van laptops bij kinderen en jongeren. In maart werd een lockdown afgekondigd, scholen dingen dicht en onderwijs ging digitaal. Heel wat gezinnen kwamen daardoor in de problemen. Gezinnen in armoede hebben meestal onvoldoende financiële middelen om de noodzakelijke laptops aan te schaffen. Buurtwerk ’t Lampeke in Leuven zette meteen een initiatief op om kinderen en jongeren te voorzien van een laptop. Resultaat? Maar liefst 200 laptops verdeeld over 80 gezinnen.

“Het heeft me heel hard geholpen tijdens de lockdown omdat er anders geen mogelijkheid was om online les te volgen.”

“Mijn kind kan nu online les volgen, daarvoor was het op de gsm.”

Negen maanden later volgde een enquête waarin gepeild werd naar de digitale situatie voor het initiatief, de noden van de gezinnen, het gebruik van de laptops en de impact ervan. Samen met de verspreiding van laptops was er ook inhoudelijke ondersteuning, huiswerkbegeleiding en samenwerking met buurtscholen. Met de bevraging wil de buurtwerking zicht krijgen op de effecten van de verspreiding van laptops, om van daaruit tot (vernieuwde) inzichten te komen.
Zo geeft 76,6% aan uitsluitend een laptop gekregen te hebben van Buurtwerk ’t Lampeke. Ruim de helft van de bevraagden heeft daarbij nood aan extra hulp bij het inloggen op website zoals Zoom of Smartschool en bij het gebruik van software. 73,3% getuigt dat het krijgen van een laptop hun leven veranderd heeft.

De resultaten van de bevraging benadrukken nog maar eens het belang van digitale inclusie voor alle kinderen en jongeren en extra ondersteuning voor gezinnen in kwetsbare situaties.

“We zijn met veel thuis en vaak hebben de kinderen de laptop tegelijkertijd nodig.”

“Het heeft mijn opleiding gered. Ik zit op de hogeschool en zonder laptop is er geen kans op slagen.”

Meer informatie vind je via Buurtwerk ’t Lampeke.

>> Lees ook het rapport “Meer dan de helft van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties voelt zich slecht in het vel” van Uit De Marge vzw.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.