Vormingen op maat

Een vorming op maat aanvragen?

Vul dan het invulformulier onderaan deze pagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact op! 

Maatwerk werkt

Bij Uit De Marge kan je terecht voor vorming op maat van jouw organisatie en team. Uit De Marge begeleidt zowel korte, thematische vormingsactiviteiten van enkele uren als programma’s van meerdere dagen.
Daarnaast bieden wij ook advies, coaching en meer uitgebreide begeleidingen aan voor teams.

Uit De Marge is een partner

van zowel het professionele jeugdwerk, jeugdwelzijnswerk als organisaties die werken of willen werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Emancipatorisch werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, dat is de rode draad door onze vorming en onze ondersteuningsopdrachten. Startpunt daarbij is het werken met kinderen en jongeren in de vrije tijd en vrijwilligheid.
De vorming en begeleiding door Uit De Marge is gericht op kwaliteitsverbetering in het werken met groepen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De versterking van hun maatschappelijke positie staat bij ons centraal. Voorbereiden of begeleiden van een vormingsactiviteit betekent voor Uit De Marge nooit het voor de zoveelste maal afleveren van een standaardprogramma: altijd denken we mee over mogelijke veranderingsstrategieën, aangepast aan jouw bijzondere situatie.

THEMA’S
Bij Uit De Marge vzw kan je terecht voor een uitgebreid aanbod van vormingen op maat, met expertise in onderstaande thema’s:

Armoede
Wat is armoede? Wat zijn de oorzaken en gevolgen? En hoe kan je als organisatie en als jeugdwerker een verschil maken?

Beleidsbeïnvloedend werken
Opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren met wie we werken. Wat, waar, met wie en hoe?

Coachen van een professioneel team in het jeugdwelzijnswerk
Een team goed ondersteunen en coachen in al zijn complexiteit en diversiteit. Hoe stem je het team onderling af en hoe laat je het goed ‘draaien’? Op welke manier coach je bovendien individueel?

Complottheorieën
Wat zijn complottheorieën en fake news? Hoe ga je in gesprek en wat kan je al dan niet doen als jeugdwerker?

Deontologie
Hoe handel ik correct als jeugdwerker? Wat kan, mag en moet? Wat is vertrouwelijke informatie? En wat mag of moet ik als jeugdwerker niet doorvertellen? En onder welke voorwaarden? …

Groepsdynamica
Leer over de levensloop van een groep en over hoe in te spelen op gebeurtenissen en dynamieken.

Jeugd en politie
Over de relatie tussen jongeren en politie. Hoe zorg je voor verbinding? We delen ervaringen, doen vaststellingen en zoeken samen naar voorstellen tot verandering.

Jeugdwelzijnswerk
Over het wat, hoe en waarom van het jeugdwelzijnswerk. Welke functies omvat het jeugdwelzijnswerk en welke spanningsvelden zijn er aanwezig?

Kruispuntdenken
Iedereen heeft een gelaagde identiteit met verschillende deelidentiteiten. Kruispuntdenken gaat over daar waar kwetsbaarheden elkaar kruisen en waar privileges relatief lijken in vergelijking met hetzelfde privilege bij iemand ander. Het focust op de samenloop van verschillende vormen van discriminatie (meervoudige discriminatie) en leert ons kijken naar hoe die verschillende dimensies op elkaar inspelen.
Hoe houden we daar bovendien rekening mee in ons contact met kinderen en jongeren?

Maatschappelijke kwetsbaarheid
Wat betekent maatschappelijke kwetsbaarheid? Sommige kinderen en jongeren zijn kwetsbaarder dan anderen in onze maatschappij. Ze groeien op in armoede, behoren tot een minderheidsgroep, … Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie hebben meer kans op achterstand op school, krijgen minder kansen in de vrije tijd en hebben minder toekomst op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat en wat doet dat met hen?
De theorie aanschouwelijk gemaakt!

Macht en privilege
Hoe zitten machtsverhoudingen in elkaar? Wat betekent het om privileges te hebben en hoe worden die opgebouwd? Hoe ga je daar bovendien mee om in de werking?

Meisjeswerk
Wat is meisjeswerk? Waarom is het van belang en welke dynamieken spelen er? De kansen en valkuilen in het werken met meisjes.

Netwerken en jeugdwelzijnsoverleg
Op welke manier kan je een goed en duurzaam netwerk opbouwen in functie van de noden en behoeften van de kinderen en jongeren waarmee je werkt? En hoe zet je een werkbaar jeugdwelzijnsoverleg op waar actiegericht met signalen van kinderen en jongeren aan de slag wordt gegaan?

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Wat is grensoverschrijdend gedrag? Hoe zet je in op preventie? Wat is je aanpak bij een concrete situatie? Wat zijn de mogelijkheden en hoe volg je het op?

Politiserend werken
Kinderen en jongeren zijn experts in hun leven en leefwereld. Jeugd(welzijns)werkers kunnen hen ondersteunen in het vinden van woorden, het leggen van linken en het zoeken van een spreekbuis. Samen maken we de grootst mogelijke kans op succes, op verandering. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Racisme
Over structureel racisme: oorzaken en gevolgen. Wat kan je als jeugdwerker betekenen in de strijd tegen racisme en in relatie tot een slachtoffer.

Referentiekaders
Wat bepaalt de bril waardoor je kijkt? Hoe uit zich dat en hoe ga je als jeugdwerker om met deze verschillen?

Straatcultuur
Over de eigen codes, gebruiken en cultuur van jongerengroepen. Do’s en don’ts als jeugdwerker.

Straffe gesprekken
Hoe ga je het gesprek aan na extreme, polariserende uitspraken rond racisme, seksualiteit, armoede, religie, …?

Toegankelijkheid en drempels
Welke mogelijke drempels ervaren kinderen en jongeren? Hoe werken we aan toegankelijkheid en hoe pakken we drempels aan? Wat zijn de dwarsbomen en de hefbomen binnen de werking?

Verontrusting
Wat kan, mag en moet je doen in gevallen van verontrusting?

Vindplaatsgericht werken
Het blijft moeilijk om sommige groepen kinderen en jongeren te bereiken. Als jeugdwerker moeten we de straat op gaan: plekken zoeken waar we onze doelgroepen kunnen vinden, aansluiting zoeken met hun leefwereld, luisteren en motiveren. Kortom, vindplaatsgericht werken! Maar hoe je doe je dat goed?

Werken met kerngroepen
Over koplopers en onontgonnen talent samen tot bloei laten komen. Hoe laat je de werking meer en meer in handen van de jongeren?

Aanvragen?

Vul hieronder het aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

Meer info of vragen?

Voor specifieke vragen over ons aanbod op maat of overleg bij de opmaak van een vormingsprogramma, contacteer ons via info@uitdemarge.be.

Aanvraagformulier

Contactgegevens
Welke vormingsvraag heb je voor ons?

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.