Vzw JONG blikt terug op 15 jaar jeugdwelzijnswerk

Op zaterdag 21 december vierde vzw JONG haar vijftiende verjaardag met een heus verjaardagsfeest voor jong en oud in de Gentse Vooruit.

Vzw JONG pakte tijdens haar verjaardagsfeest uit met een veelzijdig programma voor kinderen, jongeren, maar ook partners, beleidsmensen, sympathisanten, … Kortom, het netwerk van de Gentse jeugdwelzijnsorganisatie zakte net voor de eindejaarsperiode af naar de Gentse Vooruit.

Het was op 1 januari 2005 dat vzw JONG het levenslicht zag. Verschillende Gentse jeugdwerkorganisaties verenigden zich in één koepelorganisatie, vzw JONG. Vijftien jaar later bereikt de organisatie tot 4.000 kinderen en jongeren. “Het verjaardagsfeest was voor ons het moment om eens ‘uit te pakken’”, vertelt inhoudelijk coördinator Rik De Munnynck. “We werken altijd in de luwte, communiceren over wat wij allemaal doen, is misschien niet onze sterkste kant.” Het verjaardagsfeest was dan ook de gelegenheid om naar buiten te komen en de organisatie en haar netwerk in de kijker te zetten. “Het was een grote ‘we zijn goed bezig’”, klinkt het.

Voor iedereen

Er was dan ook voor ieders wat wils die dag. Zo was er onder meer, in samenwerking met vzw Tieret, kindertheater met een liveband; bouwden de verschillende spelotheken van vzw JONG een groot kinderdorp en zorgde dj Raf Violi voor een stevig feest tijdens de kinderfuif.

Een doorlopende expo bracht 15 jaar vzw JONG in beeld: een uitgebreide tijdslijn met verschillende artikels en foto’s, zoomde in op verschillende projecten zoals de buurtsportwerking MOVE 9000 en de meisjeswerking.

Een debat over 15 jaar jeugdwelzijnswerk zette vervolgens het avondprogramma in. Onze cocoördinatrice Ikrame Kastit ging er in gesprek met onder meer één van de jongeren van vzw JONG, Tibor; Gents schepen van Jeugd Elke Decruynaere; Leen Ackaert (beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat) en Foad El Hoari (vzw JONG) over het Gentse en Vlaamse jeugd(welzijns)beleid.

Na afloop kregen de jongeren een podium voor hun muzikaal talent. “Bij vzw JONG hebben we momenteel een muziekproject waarbij muzikale vormingen worden gegeven en we met jongeren aan de slag gaan in twee mobiele studio’s. We werken daarvoor samen met De Centrale om onze gasten een podium te geven en hun ding te laten doen”, legt Rik De Munnynck uit.

15 jaar jeugdwelzijnswerk

De verjaardag is meteen ook een moment om naar de toekomst te kijken en tegelijkertijd terug te blikken op 15 jaar jeugdwelzijnswerk. De komende jaren wil vzw JONG nog meer inzetten op politiserend werken en Open Huizen in alle Gentse buurten.

“We werken rond verschillende thema’s, maar veel noden en signalen blijven doorheen de jaren grotendeels hetzelfde”, vertelt Rik. Zo wordt er vanuit trajectbegeleiding sterk ingezet op het thema werk. “We werken samen met VDAB en organiseren 2 keer per jaar een jobbeurs voor onze jongeren. Het thema arbeid blijft nog steeds een issue, maar dergelijke projecten werken en zijn erg succesvol.” Ook kinderarmoede, zorgverlening en wonen blijven belangrijke thema’s. “Zo zien we dat scholen steeds meer aan hulpverlening doen”, getuigt Rik. “Bij vzw JONG organiseren we geregeld een kookactiviteit om gezond te koken, maar je merkt dat het bij veel kinderen voornamelijk gaat om hun magen vullen.” Ook Foad El Houari van kinderwerking Dracuna in de Bloemekenswijk, erkent het signaal. “We zien nog steeds veel kinderarmoede. Op jonge leeftijd al beseffen kinderen dat hun situatie anders is. Dat blijft erg zwaar om mee om te gaan. We staan de kinderen en hun families zoveel mogelijk bij, bieden hulp aan en verwijzen door”, legt Foad uit. Zo is vzw JONG ingeschreven bij de Gentse Foodsavers. “Elke woensdag worden er twintig bakken voedsel geleverd. Elk kind krijgt een zak mee, soms komen de ouders zelf.”

“Vzw JONG is ‘Een thuis die versterkt. Aangevuurd door gasten. Voluit plezier. Vechtend voor kansen.’”

Rik De Munnynck

“Een ander signaal dat we de laatste jaren erg zien is de toegankelijkheid naar bedwelmende middelen, drugs”, vertelt Foad. “14-jarigen die loopjongens worden, het lijkt gewoon geworden. In de jongerenwerking zetten we dan ook sterk in op sensibilisering, bijvoorbeeld aan de hand van films, door het gesprek aan te gaan en hen te waarschuwen, maar ook door de gasten er persoonlijk op aan te spreken.”

“Vzw JONG is voor mij een leerschool geweest: jezelf leren kennen, je omgeving leren kennen, leren spreken en je gevoelens leren én kunnen uiten. Dat geldt uiteraard ook voor onze kinderen en jongeren. Ze leren elke dag bij en leren zich ontplooien. Vzw JONG is een leerschool voor iedereen.”

Foad El Houari

“We vinden het daarom belangrijk om in te zetten op de talenten van kinderen en jongeren”, gaat Foad verder. “Zo hebben we project ‘8020’ (via het Fonds Vrijetijdsparticipatie) waarbij we onze gasten stimuleren om deel te nemen aan sportclubs of andere hobbyverenigingen. We willen hun talenten tonen, maar voor de families is het inschrijvingsgeld vaak een drempel. Met ‘8020’ betalen ze 20% van het inschrijvingsgeld. 80% wordt voorzien door het fonds. Ik volg het ook op: gaan ze nog naar de club, hoe loopt het, enzovoort. We merken dat het echt verandering brengt voor jongeren.”

Het blijft een uitdaging, klinkt het tot slot. “Door je vertrouwensband met de kinderen en jongeren, hoor je heel veel verhalen. Vaak zware cases die je mee naar huis neemt, maar tegelijkertijd is dat een enorme motivatie om te blijven gaan en geeft het je telkens weer energie”, vertelt Foad.

Foto’s (c) vzw JONG

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.