Uit De Marge vzw stelt nieuwe projectleider Zo Geflikt voor

Gamal Cheddad start als nieuwe projectleider

Het voorbije jaar trok Zo Geflikt door Vlaanderen en Brussel en voerden we heel wat gesprekken met politiekorpsen, jongeren en jeugdwerkers. Daarnaast organiseert Uit De Marge vzw – in samenwerking met jurist, rechtenstudent en freelance vormingsmedewerker Yassine Boubout – een reeks vormingen rond de rechten van jongeren tegenover de politie.

In een eerste fase focusten we op verkennende gesprekken en het informeren van jongeren. Voor de volgende fase – waarin we jongeren, jeugdwerkers en de politie nog meer naar elkaar zullen laten toegroeien gaat Uit De Marge vzw verder aan de slag met een nieuwe projectleider Gamal Cheddad.

“Naast mijn interesse in de politieke wereld, ben ik altijd ontzettend begaan geweest met maatschappelijke thema’s zoals de relatie tussen politie en jongeren. Ik streef dan ook naar gelijke kansen voor iedereen. Vanuit die drijfveer heb ik me steeds voor verschillende projecten geëngageerd en me met veel toewijding ingezet voor een betere samenleving. Zo ben ik in mijn vrije tijd ook voorzitter van Jeugdcentrum Bazzz waar we in Antwerpen en ver daarbuiten jongeren, voornamelijk met een migratieachtergrond, ondersteunen en stimuleren in hun emancipatie en participatie in de samenleving.

Met Zo Geflikt wil ik dat engagement verderzetten. De relatie tussen jongeren en politie verloopt immers vaak erg moeizaam en geregeld zijn er conflicten door een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Ik geloof dan ook sterk in ontmoeting, dialoog en erkenning. Mijn engagement voor dit project, voor een betere en duurzame verstandhouding tussen politie en jongeren, komt voort uit mijn eigen ervaring. Ik wil de frustraties kanaliseren en inzetten op wederzijds begrip. Het geeft me ook de kans om de politie en hun werking beter te leren kennen, om zo tot slot alle partijen samen te brengen.

Kortom, met het project Zo Geflikt wil ik me verder engageren om de sociale cohesie in de samenleving te versterken.”

<< Hoofdpagina Zo Geflikt

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.