Uit De Marge vzw op internationale conferentie over relatie tussen politie en burgers in Parijs

Medewerkers van Uit De Marge vzw, het Minderhedenforum en MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) en activist Yassine Boubout nemen op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober deel aan het seminarie* ‘Relations of the police and the population: challenges and practices’. Het seminarie zal inzoomen op discriminatie en profilering tijdens politiecontroles, publieke bijeenkomsten en de bescherming van slachtoffers en groepen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Er is de laatste jaren sterk ingezet op deze thema’s, maar we merken met het middenveld dat er nog veel verbetering mogelijk is in de relatie tussen de politiediensten en bepaalde groepen in de samenleving, zoals jongeren en etnische minderheden.

Zo Geflikt

Uit De Marge vzw trok met het project Zo Geflikt het voorbije jaar door Vlaanderen en Brussel en voerde heel wat gesprekken met politiekorpsen, jongeren en jeugdwerkers. Daarnaast organiseren we samen met Yassine Boubout een reeks vormingen rond de rechten van jongeren tegenover de politie.

“Met ons project Zo Geflikt merken we dat er bij de politie veel bereidheid is om aan hun relatie met jongeren te werken”, vertelt Zo Geflikt-projectleider Gamal Cheddad. “Maar we zien ook dat het soms fout loopt en dat het moeilijk is om klacht in te dienen tegen de politie. De procedures zijn hoogdrempelig en versnipperd en niet op maat van kinderen en jongeren.”

Aanbevelingen

“Vorig jaar brachten we samen met Amnesty International al een aantal aanbevelingen uit rond etnisch profileren”, zegt ook Kathleen Van Den Daele, beleidsmedewerker bij het Minderhedenforum. “Zo is het voor ons erg belangrijk dat de politie de controles die ze uitvoert begint te registreren. Op die manier is het zowel voor de gecontroleerde als voor de politie duidelijk waarom de controle uitgevoerd wordt. Als er dan sprake is van discriminatie bij controles, kan dat gedetecteerd en aangepakt worden. Nu blijft dat onder de radar.”

Tijdens de tweedaagse conferentie in Parijs roepen we dan ook op tot een krachtige aanpak van etnisch profileren, onder andere door politiecontroles te registreren. Daarnaast vragen we betere en transparante procedures om klacht in te dienen tegen de politie, waarbij rekening wordt gehouden met minderjarigen en klachten onderzocht worden door onafhankelijke instanties.

Lees hier meer aanbevelingen.


*Het seminarie wordt georganiseerd door IPCAN (Independent Police Complaints Authorities Network) samen met de European Union Agency for Fundamental Rights. IPCAN is de Europese koepelorganisatie die onafhankelijke toezichtsorganen zoals het Comité P verenigt.

>> Lees meer over het project Zo Geflikt.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.