Meisjeswerk in de praktijk

Ikrame Kastit

In de praktijk is meisjeswerk erg divers, afhankelijk van welke doelgroep bereikt wordt en waar de interesses van de meisjes zelf liggen. Verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld tienermoeders, meisjes met een migratieachtergrond en generatiearmoede) hebben immers verschillende noden. Bovendien zijn het in de praktijk vooral vrouwelijke jeugdwerkers die met meisjes aan de slag gaan.

De meeste meisjeswerkingen vertrekken vanuit het recht op vrije tijd en zetten in op ontmoeting en recreatie. De meisjes hebben de mogelijkheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten, ongestoord te praten over uiteenlopende zaken en ontwikkelen bovendien een vertrouwensband met elkaar en met de jeugdwerkster. Dat kan op verschillende manieren bewerkstelligd worden: door dialoogmomenten, een instuif of tijdens activiteiten. Kras Kiel vzw organiseerde bijvoorbeeld een vrouwendialoog rond diversiteit voor meisjes uit de werking, maar ook moeders, vrouwen uit verscheidene vrouwengroepen en politica’s. Ze gingen in gesprek met elkaar over verschillende thema’s die hen aanbelangden of die door de meisjes zelf aangereikt werden, bijvoorbeeld vrije tijd, werk, onderwijs en de plaats van religie in de samenleving. Op vrouwendag zijn er ook verschillende meisjeswerkingen die samen met de meisjes in dialoog gaan, maar ook actie voeren. Door bovendien samen een reeks activiteiten te ontwikkelen, garanderen de werkingen dat ook meisjes hun recht op vrije tijd kunnen toepassen.

Daarnaast is emancipatie voor meisjes een belangrijke zaak. De werkingen zorgen er door middel van dialoog voor dat meisjes assertiever worden, voor zichzelf opkomen, hun positie in vraag stellen en die samen proberen te verbeteren. Je zorgt ten eerste dat ze niet in een isolement raken, dat ze bewust worden van hun capaciteiten en dat ze ook in gesprek durven te gaan met hun ouders, leerkrachten of jongens. Via vormingen, voorlichtings- en themabijeenkomsten wordt er toegespitst op één thema, bijvoorbeeld onderwijs of de gevaren van sociale media.

Het creëert verder ook de mogelijkheid om zich in te zetten voor maatschappelijke doelen, denk aan de vele spontane solidariteitsacties en benefiets van meisjeswerkingen naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. Meisjes krijgen de kans om in de buurt of binnen de gemeenschap een rol of functie op te nemen, samen te werken met andere organisaties en mee te werken aan het welzijn van de buurt. Ze leren echter ook de samenleving in vraag te stellen en samen met de jeugdwerker op te komen voor rechten die geschonden worden of om uitsluitingsmechanismen aan te kaarten. Dat kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met een lokale schepen en het verbod op het dragen van religieuze kenmerken in je gemeente in vraag te stellen. Door deze maatregel kunnen immers heel wat meisjes die een animatorcursus volgden, bijvoorbeeld niet meer aan de slag op de speelpleinwerkingen van de stad. Het zijn slechts enkele acties, maar daarnaast gaat het ook om de volledige strijd daarrond. Heel wat problemen van meisjes en vrouwen in maatschappelijk kwetsbare posities zijn veroorzaakt door de manier waarop dat de maatschappij georganiseerd is. Ook dat wordt door meisjes(werkingen) en jeugdwerkers mee in vraag gesteld.

<< Hoofdpagina Meisjeswerk

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.