Lerend Netwerk Jeugdwelzijnsoverleg

In 2016 en 2017 brachten we reeds de verschillende actoren die lokaal bezig zijn met een jeugdwelzijnsoverleg (JWO) bij elkaar. Ook nu willen we opnieuw aan de slag gaan met een uitgebreide ploeg. Ondertussen hebben er immers al heel wat gemeenten een overleg jeugd en welzijn, huis van het kind, of iets dergelijks. We merken de nood om daarrond uit te wisselen en bij te leren. Een aantal gemeentes zijn ook vragende partij om een dergelijk overleg op te starten.

Wat is jeugdwelzijnsoverleg?

Een jeugdwelzijnsoverleg is een actiegericht forum dat concrete antwoorden zoekt op hiaten en knelpunten in het aanbod voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De agenda wordt bepaald door de noden en behoeften van de doelgroep. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • De positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie versterken en de toegankelijkheid van de maatschappelijke instellingen verhogen.
 • De drempels bij bestaande initiatieven verlagen en indien nodig nieuwe aangepaste projecten opzetten.
 • Hiaten detecteren in de ondersteuning naar de doelgroep toe.
 • Het werkveld samenbrengen en informeren en daarbij het lokale netwerk versterken.
 • Actiegericht antwoorden zoeken op vragen en noden van de doelgroep.
 • Het lokaal bestuur adviseren over te nemen stappen en beleidskeuzes.

Onder de vorm van een Lerend Netwerk Jeugdwelzijnsoverleg willen we de lokale trekkers van de bestaande en toekomstige overleggen samenbrengen zodat we van elkaar kunnen leren om het JWO in de eigen gemeente (verder) uit te bouwen en te versterken. 

 • Wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Waar wil je naartoe met het overleg?
 • Wie kan je bij het overleg betrekken? 
 • Hoe gebeurt de agendasetting?
 • Hoe motiveer je lokale spelers om dat overleg mee te dragen?
 • Hoe houd je het overleg levendig en kan je de partners rond de tafel activeren om een rol op te nemen?
 • Hoe ga je met een signaalnota aan de slag?
 • Hoe geef je het overleg slag- en daadkracht?
 • Hoe betrek je de doelgroep bij de werking?
 • Wat is de relatie met het lokaal bestuur?

Met het lerend netwerk willen we de tijd nemen om praktijkervaringen uit te wisselen, problemen en knelpunten uit te diepen, oplossingen te formuleren, kennis te delen, en te reflecteren over de werking in je gemeente. Op het lerend netwerk bepalen de deelnemers zelf de verdere inhoud van de bijeenkomsten. Uit De Marge vzw faciliteert, reikt mogelijke ideeën aan, nodigt sprekers en experten uit, verzorgt de communicatie, enz.

MEER INFO

Deelname is gratis voor leden van Uit De Marge vzw. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van € 20 per bijeenkomst.*
Wil je ook lid worden van Uit De Marge of je lidmaatschap verlengen? Klik hier. 

Voor vragen, meer informatie of concrete ideeën voor het netwerk, kan je steeds contact opnemen met Bart Neirynck


* Voor eventuele extra activiteiten binnen het Lerend Netwerk vragen we een bijdrage, afgestemd op de reële kostprijs.

RAADPLEEG HIER MEER LERENDE NETWERKEN

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.