Steunmaatregelen Vlaamse overheid zijn welkom, maar hoogstens een eerste stap

De armoedeorganisaties en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn blij te zien dat de Vlaamse regering 45 miljoen euro vrijmaakt voor kwetsbare gezinnen. Die extra aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis op deze gezinnen is hard nodig. In de maatregelen zijn een aantal ideeën opgepikt die we inbrachten in de taskforce kwetsbare gezinnen. Dat het Groeipakket wordt ingezet, is daarbij bijvoorbeeld een goede zaak.

Helaas zijn de maatregelen zo uitgewerkt dat nog lang niet iedereen die er nu nood aan heeft, op steun kan rekenen. Zo blijft bij het Groeipakket de voorwaarde dat inkomensverlies moet worden aangetoond. Dat terwijl ook gezinnen in armoede die daar niet mee werden geconfronteerd maar wel hun kosten zagen stijgen, het nu al maandenlang bijzonder zwaar hebben. Het blijft ook de vraag in welke mate het consumptiebudget en de versterking van de lokale armoedebestrijding deze gezinnen meer financiële armslag zullen geven. Wij zijn dan ook vragende partij om betrokken te worden in de verdere uitwerking van deze maatregelen.

In elk geval is het een goede zaak dat met deze crisismaatregelen een eerste stap wordt gezet in het bestrijden van de armoede die versterkt en verdiept werd door de coronacrisis. Nu is het zaak deze aandacht vast te houden bij de verdere relance, die onder andere door de comités wordt uitgewerkt. We pleiten ervoor daarbij maximaal in te zetten op maatregelen die de financiële positie van kwetsbare gezinnen versterken. Alleen zo kunnen we vermijden dat bij een volgende crisis opnieuw aalmoezen moeten worden uitgedeeld.

Deze reactie kwam tot stand in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Samenlevingsopbouw, ATD Vierde Wereld, Uit De Marge, Caritas Vlaanderen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

<< Lees ook Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona
<< Hoofdpagina Maatschappelijke kwetsbaarheid
<< Hoofdpagina Armoede

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.