Aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties blijft broodnodig

De resultaten van de bevraging bij kinderen en jongeren door het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en Keki bevestigen de resultaten van de eerdere bevraging van Uit De Marge vzw bij kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities.

De bril van kinderen en jongeren

De bril van kinderen en jongeren ontbreekt in het hele coronadebat. “Maar de bril van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is daarbij enorm belangrijk. In de bevraging zie je de parallellen met onze bevraging en is het nog maar eens duidelijk dat zij het grootste slachtoffer zijn van de coronacrisis. Als je vertrekt vanuit de kinderen en jongeren in de meest kwetsbare situaties, help je alle kinderen en jongeren vooruit”, getuigt Ikrame Kastit, cocoördinator Uit De Marge vzw.

Financieel

Veel kinderen en jongeren merken dat hun ouders het financieel lastiger hebben door de coronacrisis, de oudste jongeren zijn zich meer bewust van financiële moeilijkheden thuis. We gebruiken dit als een onafhankelijke variabele, om te zien hoe die zich verhoudt tot andere antwoorden. Zo proberen we meer zicht te krijgen op de situatie van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Houd in het achterhoofd dat het gaat om een subjectieve inschatting door de kinderen en jongeren. Ze kunnen het probleem onder- of overschatten, maar het geeft wel een idee. Jonge kinderen, kinderen zonder eigen rustplek, die (bijna) nooit naar buiten gaan of die zeggen dat het sinds de coronapandemie financieel moeilijker is, ondervinden veel meer geweld sinds corona.

“Uit de bevraging van Uit De Marge vzw kwam naar voren dat 60% al aangeeft dat hun ouders het financieel moeilijk hebben en dat uit zich in mentale stress zowel voor ouders als voor kinderen en jongeren. Het vergroot bovendien de spanning in een gezin. Kinderen en jongeren merken zelf dat alles in de supermarkt duurder geworden is en dat ouders zich veel meer moeten richten tot voedselbanken. Daarnaast zie je dat de oudere kinderen tijdens de schooltijd “corona”-studentenjobs uitvoeren om thuis financieel bij te dragen”, aldus Ikrame Kastit.

Weinig ruimte en meer stress

Uit de bevraging van het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en KeKi komt bovendien naar voren dat kinderen die geen eigen plekje hebben in huis, zich eenzamer voelen. Jongeren die geen eigen plek hebben, zijn eenzamer, verdrietiger, meer moe, bozer en ervaren meer stress. Zo zien we dat kinderen die zeggen dat het financieel moeilijker is sinds corona, zich nog eenzamer voelen, verdrietiger zijn, bozer zijn, meer stress hebben en angstiger zijn. Kinderen die niet bij hun ouders wonen, voelen zich ook verdrietiger, bozer, hebben meer stress en zijn angstiger. Kinderen en jongeren die zeggen dat het financieel moeilijker is, missen het naar buiten gaan meer dan gemiddeld, maar missen hun familie minder. Die jongeren missen wel meer structuur.

“Het onderzoek bevestigt ook ons onderzoek en onze analyses: kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben, hebben het mentaal ook moeilijker. In het onderzoek van Uit De Marge gaf meer dan de helft van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities aan zich niet meer goed in zijn vel te voelen, daarnaast heeft het gebrek aan eigenruimte een enorme impact op het mentaal welzijn”, benadrukt Ikrame Kastit.

 Afstandsonderwijs

Bijna de helft van de kinderen en jongeren hebben nu – met afstandsonderwijs en aanloopleren – meer stress dan vóór de coronacrisis volgens het onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en KeKi. Onderzoek van Uit De Marge gaf aan dat bij kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities zelfs 80 procent problemen heeft met afstandsonderwijs. “De topprioriteit van het onderwijs zou nu het mentaal welzijn van kinderen en jongeren moeten zijn. Als je daarop inzet maak je pas ruimte om kennis te kunnen verwerven”, oppert Ikrame Kastit.

Nood aan structurele oplossingen en exitmaatregelen vanuit de bril van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities

De problemen die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities aangeven zitten structureel fout. De verschillende onderzoeken bevestigen dat er meer ingezet moet worden in betere huisvesting voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities, zodanig dat zij meer ruimte hebben om te ontspannen en te studeren. Daarnaast zal er de komende jaren harder ingezet moeten worden op vlak van gelijke onderwijskansen. Met een zomerschool alleen zullen we er niet komen. Integendeel, laat de zomer vooral een moment zijn waar kinderen en jongeren opnieuw tot rust kunnen komen, waar extra mentale ruimte gecreëerd wordt via ontspanning zoals het jeugdwelzijnswerk dat doet, zodanig zij de afgelopen maanden kunnen verwerken en het komende jaar met een fris hoofd kunnen starten. Zet dan via onderwijs massaal in op kinderen en jongeren in de meest kwetsbare situaties, zodanig dat we hen niet verliezen. Ook is er nood aan meer financiële ruimte, de kinderarmoede blijft onrustwekkend en zoals de verschillende onderzoeken aangeven vertaalt zich dat ook in veel stress en minder mogelijkheden, zelfs op vlak van basisbehoeften zoals voeding of schoolmateriaal.

“Vertrek vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities. Als je dat doet, versterk je alle kinderen en jongeren en de gehele samenleving!”

>> Lees hier het volledige onderzoek van Uit De Marge vzw.

<< Lees ook Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona
<< Hoofdpagina Maatschappelijke kwetsbaarheid

<< Hoofdpagina Armoede

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.