Uit De Marge tevreden met maatregelen voor kwetsbare gezinnen vanuit de Vlaamse overheid

Persconferentie Vlaamse regering, 8 juni 2020

Een goede start, maar we zijn er nog niet…

“De nood aan bijstand voor kwetsbare gezinnen is duidelijk, de Vlaamse regering is op goede weg, waar we gelukkig mee zijn, maar er is nog extra inzet nodig.”

Ikrame Kastit, cocoördinator Uit De Marge vzw

De Vlaamse overheid voorziet 45 miljoen euro om op korte termijn in te zetten voor kwetsbare gezinnen:

  • Toekenning  Covid-19-toeslag via het Groeipakket (vroegere kinderbijslagsysteem): gezinnen met kinderen met een maandelijks gezinsinkomen onder 2.213 euro, krijgen gedurende drie maanden een toeslag van 40 euro per kind. Deze gezinnen moeten de sociale toeslag proactief zelf aanvragen. Daarvoor zal 15 miljoen euro voor voorzien.

“Uit De Marge is tevreden dat er extra middelen worden voorzien voor kinderen en jongeren via het Groeipakket, alleen betreuren we dat de sociale toeslag niet automatisch toegekend wordt en dat het vooral voorzien is voor gezinnen met een inkomensverlaging. Er zijn heel wat gezinnen wiens inkomen al laag was en niet verlaagd is, maar waarvoor de uitgaven wel verhoogd zijn. Zij komen dan niet in aanmerking voor deze sociale toeslag.”

  • Tijdelijke financiële versterking van de lokale besturen in hun lokale armoedebestrijding: lokale besturen zijn vrij om deze middelen in te zetten; dat kan bijvoorbeeld voor financiële ondersteuning van kwetsbare gezinnen, voor trajectbegeleiding of voor een samenwerking met armoedeorganisaties. Hiervoor wordt 15 miljoen euro voorzien; de verdeling van de middelen is afhankelijk van de inwonersaantallen en de indicatoren die gebruikt worden voor de verdeling van het Gemeentefonds.

“Uit De Marge hoopt dat lokale besturen deze middelen zullen inzetten om het inkomen van gezinnen in armoede te vergroten en daarbij extra aandacht hebben voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.”

  • Eenmalig consumptiebudget voor kwetsbare groepen: lokale besturen kunnen een plan indienen om via een consumptiekrediet of bonussysteem, dat gebruikt moet worden bij de lokale economie, kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Ook voor deze maatregel wordt 15 miljoen euro voorzien.

“Vanuit Uit De Marge zijn we tevreden met extra impulsen voor kinderen, jongeren en gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Dat is een goede start, maar we hopen op nog extra ambitie en zijn alvast bereid om daarrond verder samen te werken in de taskforce kwetsbare gezinnen samen met de andere armoedeorganisaties.”

<< Lees ook Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona
<< Hoofdpagina Maatschappelijke kwetsbaarheid
<< Hoofdpagina Armoede

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.