22 maart 2023

Basiscursus voorjaar 2023 | Antwerpen

Wat is mijn rol als jeugdwerker in een werking met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties? Hoe verhoud ik me tegenover kinderen en jongeren als mijn leefwereld er heel anders uitziet? Hoe ga ik om met conflicten? En wat moet ik doen met vertrouwelijke informatie van een kind of een jongere? Wat doe ik tot slot met signalen die ik krijg?

Het zijn vragen waar we in de basiscursus mee aan de slag gaan. ‘Goed begonnen is half gewonnen’, een goede start als jeugdwelzijnswerker, jeugdopbouwwerker of buurtsportmedewerker is belangrijk. Om die goede start te garanderen wordt er in de basiscursus gewerkt aan een stevige basis van kennis, vaardigheden en inzichten. De cursus is een afwisseling tussen theoretisch en praktijkgericht werken waarbij veel ruimte is voor oefening en interactie. 

Er is een algemene basismodule en een verdiepingsmodule waarin jeugdwelzijnswerkers, jeugdopbouwwerkers of mobiele jeugdwerkers en buurtsportmedewerkers apart inzoomen op thema’s specifiek voor de verschillende functies. 

Basismodule

 Voor de basismodule van de cursus mag je je alvast aan het volgende verwachten:

 • Tijdens de eerste dag worden de functies van het jeugdwelzijnswerk toegelicht, geven we een inkijk in maatschappelijke kwetsbaarheid en kruispuntdenken en staan we stil bij referentiekaders. We bekijken wat dat in de praktijk betekent, hoe de leefwereld van kinderen en jongeren eruitziet en hoe we noden oppikken en daarmee aan de slag kunnen. Naast een algemeen kader rond jeugdwelzijnswerk en de doelgroepen waarmee we werken, gaan we ook dieper in op de context waarin we werken en hoe we die in kaart brengen.  
 • Dag twee staat in het teken van groepsgericht werken en deontologie. Hoe zit een groep in elkaar? Wat betekent groepsdynamica? Hoe zorg ik voor een aangename groepssfeer en een toegankelijke groep? Hoe ga ik om met conflict? Welke begeleidershouding kan ik aannemen? … Dat zijn vragen en thema’s die we onder de loep nemen bij groepsgericht werken.
  Daarnaast gaan we in op deontologie en wat dat precies betekent. Wat moet ik doen om ‘goed’ te doen? Wat doe ik als een jongere me toevertrouwt dat het thuis niet goed loopt? Wat kan en mag ik doen? Mogen andere organisaties mij om informatie vragen? We lichten toe wat de deontologische code inhoudt, wat vertrouwelijke informatie is, wat discretieplicht is en welke uitzonderingen er zijn. We doen dat aan de hand van concrete cases.
 • In deze job is het belangrijk om vlot contacten te leggen met kinderen en jongeren. Je begeeft je in de publieke ruimte en gaat de doelgroep opzoeken. Op deze derde dag kom je te weten wat vindplaatsgericht werken precies betekent, wat de meerwaarde en moeilijkheden zijn en hoe je het in de praktijk doet. We bekijken ook hoe je buurtgericht kan werken en een stevig netwerk opzet in functie van de kinderen en jongeren met wie je werkt.
  Tijdens het tweede deel van deze derde dag kom je meer te weten over politiserend en participatief werken. Kinderen en jongeren zijn experts in hun leven en leefwereld. Jeugdwelzijnswerkers kunnen hen ondersteunen in het vinden van woorden, het leggen van linken en het zoeken van een spreekbuis. Een participatieve houding en politiserend te werk gaan zijn daarbij cruciaal. We geven je inzicht in hoe jij dat in de praktijk kan doen.

Verdiepingsmodules

De verdiepingsmodules hebben de volgende inhoud:

Jeugdopbouwwerk: tijdens deze module gaan we dieper in op onder andere het hoe en wat van het jeugdopbouwwerk en vindplaatsgericht werken. Hoe bouw je bovendien een stevig netwerk uit en hoe doe je aan beleidsbeïnvloeding om de positie van kinderen en jongeren op lokaal niveau te verbeteren? We zoomen in op de verschillende petjes die je als jeugdopbouwwerker opzet.

Jeugdwelzijnswerk: we staan onder meer stil bij de functies van het jeugdwelzijnswerk en hoe je als jeugdwelzijnswerker op een laagdrempelige manier signalen en noden van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties oppikt. Verder hebben we het onder meer over conflicthantering en groepsdynamiek, de sociale kaart en participatie.

Buurtsport: tijdens deze dag zoomen we in op wat buursport nu precies is. We lichten onder meer de bouwstenen van buurtsport en de verschillende verschijningsvormen toe. Hoe kan je kinderen en jongeren versterken door middel van sport en sport bovendien als pedagogisch instrument hanteren? We gaan ook dieper in op hoe je spel op maat ontwikkelt en wat daarbij aandachtpunten zijn.

De basismodule en verdiepingsmodule vormen samen de basiscursus en kunnen niet apart gevolg worden.

Na deze cursus verwerf je de volgende competenties:

 • Je kent de 4 functies van het jeugdwelzijnswerk en kan deze toepassen in de praktijk.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
 • Je bent je bewust van je eigen referentiekader en dat van anderen en hebt zicht op de invloed daarvan.
 • Je hebt inzicht in groepsgericht werken en kan de aangereikte kaders toepassen op je eigen praktijk.
 • Je kent het deontologisch kader waarbinnen je werkt en kan daarmee aan de slag.
 • Je kan reflecteren op je houding als professionele jeugdwerker.
 • Vindplaatsgericht en buurtgericht werken kan je toepassen.
 • Je ziet het belang van participatief en politiserend werken en kan dat in de praktijk vertalen.
 • Je hebt inzicht in de eigenheid van je job en kan de juiste accenten leggen.

PRAKTISCH

We bieden de basiscursus 2 keer aan in 2023, eentje met overnachting in het voorjaar in Antwerpen en een tweede zonder overnachting in het najaar in Gent. Je schrijft je in voor één volledige cursus, het is niet mogelijk modules te combineren uit beide cursussen.

Basiscursus voorjaar:

 • Datum: van woensdag 22 maart tot en met vrijdag 24 maart 2023
  • Deze cursus is met overnachting én heeft avondblokken (tot 22u00). Je dient ook deze te volgen.
 • Locatie: Het Scoutshuis, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
 • Begeleiding: Uit De Marge vzw

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor 15 maart via onderstaande link. Voor een driedaagse basiscursus met overnachting bedraagt de prijs € 200 voor leden, € 400 voor niet-leden. Maaltijden en overnachting zijn inbegrepen in de prijs.

MEER INFO bij Alexander De Smedt.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.