Jo Vissers

Beste wensen voor 2023

Het team van Uit De Marge vzw wil jullie allen een mooi eindejaar toewensen. Wij blijven ons ook in 2023 verbindend inzetten voor partners, leden, medewerkers en vrijwilligers. Samen gaan we de strijd aan voor een rechtvaardige samenleving voor alle kinderen en jongeren.

CONGRES 30 NOVEMBER 2023: SAVE THE DATE!

In 2024 zijn er verkiezingen: zowel lokaal, federaal als Europees. De impact van deze verkiezingen mag niet onderschat worden. Op het kruispunt van kwetsbaarheden wil het jeugdwelzijnswerk kinderen en jongeren versterken, naar hen luisteren, hen een stem geven en een veilige plek bieden. Maar het jeugdwelzijnswerk staat onder druk. Als jeugdwelzijnswerkorganisaties geven we een stem …

CONGRES 30 NOVEMBER 2023: SAVE THE DATE! Lees meer »

Update Overlegcomité 22/12/2021

Wat werd er beslist voor kinderen, jongeren en hun organisaties? Activiteiten binnen voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen nog steeds. In het algemeen zijn activiteiten binnen niet mogelijk, behalve voor musea, sport en enkele andere uitzonderingen. Concreet is volgend aanbod binnen niet meer mogelijk: cinema, indoor-pretparken zoals paintball en lasergames, binnenruimtes van pretparken …

Update Overlegcomité 22/12/2021 Lees meer »

Uit De Marge vzw gaat dit najaar online

Vanwege de verstrengde maatregelen besliste Uit De Marge vzw om het aanbod van dit najaar online aan te bieden. Alle vormingen, intervisies en lerende netwerken zullen online aangeboden worden indien mogelijk. Mensen die ingeschreven zijn voor een bepaald aanbod zullen nog verder geïnformeerd worden via mail.

Webinar (23/09) : Inspelen op vrijetijdsdrempels voor jonge nieuwkomers

Een aangename vrijetijdsbeleving is belangrijk voor onze kinderen en jongeren. Een plek waar ze zich thuis voelen en hun talenten kunnen ontplooien. Maar hoe gaat dat nu in zijn werk wanneer je hier aankomt als jonge nieuwkomer? Op welke drempels botsen zij wanneer ze willen deelnemen aan het reguliere vrijetijdsaanbod? Van januari 2019 tot en …

Webinar (23/09) : Inspelen op vrijetijdsdrempels voor jonge nieuwkomers Lees meer »

Onderzoek Vervoerskansen

Vervoersarmoede of mobiliteitsarmoede treft heel wat mensen, zowel op het platteland als in de stad. Niet kunnen fietsen, geen openbaar vervoer op het ogenblik dat je een verplaatsing moet doen en/of niet beschikken over een auto, heel wat factoren spelen een rol. Bovendien werden tijdens de coronacrisis heel wat verplaatsingspatronen door elkaar geschud en we willen …

Onderzoek Vervoerskansen Lees meer »