We zijn teleurgesteld en boos

Het jeugdwelzijnswerk is voor heel wat kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities cruciaal, een veilige plek waar ze op adem kunnen komen en waar ze terecht kunnen met vragen en noden. Voor velen de enige plek waar ze dit kunnen. Het mentale welzijn van kinderen, jongeren en jeugdwelzijnswerkers staat steeds meer onder druk. Deze groep kinderen en jongeren snakt naar meer ruimte en vrijheid en keek enorm uit naar het aanbod in de paasvakantie met grotere groepen en overnachting. Het is dus een koude douche dat dit opnieuw niet zal kunnen en er zelfs met onmiddellijke ingang verstrengingen komen voor -12.

Zoals altijd zullen de jeugdwelzijnswerkingen zich aanpassen om toch een kwalitatief aanbod te voorzien, maar tegen welke prijs? Door de nieuwe verstrengingen, komt het doorlopende aanbod dat jeugdwelzijnswerkers voor deze groep organiseren en het aanbod voor de paasvakantie sterk onder druk te staan. Jeugdwelzijnswerkers en vrijwilligers worden weer gevraagd om flexibel te zijn en er te staan. Dit doet de veerkracht en weerbaarheid voor velen onder hen geen deugd, net als voor kinderen, jongeren en hun context.

Zoals we de voorbije maanden zagen vrezen we ook nu opnieuw voor meer druk op de publieke ruimte en de thuissituaties van veel kinderen en jongeren. Geschrapt of beperkter aanbod zal er voor zorgen dat kinderen en jongeren meer thuis zullen blijven, vaak op een beperkte woonoppervlakte. En dat deze groep de publieke ruimte meer zal benutten met daarbij de bezorgdheid dat zij sneller gesanctioneerd zullen worden, met heel wat vooroordelen zullen te maken krijgen en bijgevolg nieuwe kwetsingen oplopen. Ook dit zal een impact hebben op jeugdwelzijnswerkers naar wie gekeken wordt om deze kinderen en jongeren aan te spreken en ‘het probleem’ op te lossen. De onsamenhangendheid van sommige keuzes en bijgevolg regels valt dan ook zwaar. Het voelt alsof kinderen en jongeren en zeker die in maatschappelijk kwetsbare situaties als pasmunt gebruikt worden.

Kinderen, jongeren, hun context en het jeugdwelzijnswerk willen we een hart onder de riem steken. Bedankt voor jullie torenhoge inzet, engagement en flexibiliteit. Het zijn geen makkelijke tijden en er wordt enorm veel van jullie gevraagd. Uiteraard willen we in het jeugdwelzijnswerk kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties voorop stellen en zoveel als mogelijk aanbod en ondersteuning realiseren voor hen. Maar sta ook stil bij jullie draagkracht en mogelijkheden en neem voldoende tijd om voor jezelf en collega’s te zorgen. Jullie zijn onmisbaar en we zien jullie niet graag opbranden.    

We vragen aan de federale overheid om in deze crisisperiode kinderen, jongeren en jeugdwelzijnswerkers niet te vergeten en in dialoog te gaan met hen. We hopen dat er niet opnieuw op deze manier keuzes gemaakt worden. Laat ons niet enkel naar de gezondheidscrisis op korte termijn kijken, maar ook naar de risico’s op lange termijn. Kinderen en jongeren in het jeugdwelzijnswerk en bredere jeugdwerk en de organisaties zelf hebben de voorbije maanden getoond dat ze op een verantwoordelijke en doordachte manier tewerk gaan. Het lijkt ons bedachtzamer om het vertrouwen in deze sector te valideren en kinderen en jongeren net in een veilige, zowel mentaal als fysiek, omgeving te laten samenkomen. Zo kunnen we zowel het virus samen beheersen en verslaan en het welzijn van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties voorop te stellen.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.