Projectoproep om engagement van jongeren in het jeugdwerk te stimuleren: deadline 14/4

Heel wat jongeren in Vlaanderen engageren zich in het jeugdwerk. Vaak volgden die jongeren vorming en behaalden ze een attest van animator in het jeugdwerk.

Maar er zijn ook jongeren die de weg naar de geattesteerde kadervormingstrajecten niet vinden: ze hebben bijvoorbeeld weinig of geen ervaring met georganiseerd jeugdwerk of beschikken niet over de nodige informatie. Er zijn ook jongeren voor wie een dergelijk traject niet zo vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omwille van een handicap, onderwijsvorm of hun thuissituatie. 

Met de projectoproep ‘Ondersteunen van jong engagement’ willen we die jongeren motiveren en sterker maken om zich te (blijven) engageren in het jeugdwerk. Jeugdorganisaties die daarrond vormende activiteiten organiseren, komen in aanmerking voor een subsidie.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/projectoproep-om-engagement-van-jongeren-het-jeugdwerk-te-stimuleren

Projectoproep om engagement van jongeren in het jeugdwerk te stimuleren Met deze nieuwe projectoproep ondersteunen we vormingstrajecten die jongeren stimuleren om een engagement in het jeugdwerk op te nemen.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.