Overlegcomité 23/04: nieuwe jeugdwerkmaatregelen

>> Check hier de regels voor de jeugdwerkzomer 2021 (vanaf 25/06)

Jeugdwerkmaatregelen (vanaf 8 mei)

Op vrijdag 23 april bevestigde het Overlegcomité het protocol voor de werking vanaf 8 mei. Wij zijn alvast blij met de extra ademruimte, mogelijkheden en perspectieven voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Hieronder vind je de laatste jeugdwerkregels (voorlopig onder voorbehoud van kleine wijzigingen na publicatie van de specifieke regelgeving). 

  •  Vanaf 8 mei mogen groepen van alle leeftijden opnieuw samenkomen met 25 personen exclusief begeleiding
  • Voor 13- tot en met 18-jarigen en 18+ is dat verplicht buiten
  • Voor kinderen tot en met 12 jaar is dat met de voorkeur buiten en met max. 10 binnen

Wat betekent dat voor jullie werking?

 Op dit moment verandert er niets aan de werking. 

  • Op het Overlegcomité van 14 april werd reeds beslist dat je vanaf 26 april opnieuw met max. 10 personen mag buitenkomen, in plaats van 4. Dat biedt vanaf dan alvast weer mogelijkheden voor de werking voor 18+.
  • Vanaf 8 mei kan je dan werken volgens de hierboven beschreven groepsgroottes, en verder volgens de gekende maatregelen.

Huidige jeugdwerkmaatregelen

Tot en met 12 jaar

Binnen- en buitenactiviteiten

Je mag in groepen van 10 personen (exclusief begeleiding) samenkomen, in de mate van het mogelijke buiten. Mondmaskers zijn daarbij niet verplicht voor kinderen en jongeren, wel voor begeleiders.  

13+ jaar

Buitenactiviteiten (in de publieke ruimte en t.e.m 17 jaar)

Je mag in groepen van 10 personen (exclusief begeleiding) buiten samenkomen. Met mondmaskers en/of afstand voor deelnemers en begeleiding.

Jeugdwelzijnswerk

Binnenactiviteiten (13+)

Het jeugdwelzijnswerk kan nog steeds gebruikmaken van het specifieke jeugdwelzijnswerkkader wat betreft binnenactiviteiten, als dat noodzakelijk is voor de doelgroep. De reeds bestaande regels blijven:

  • 1-op-1-begeleiding aanbieden in de gebouwen van de werking;
  • een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de gebouwen van de werking;
  • de lokalen van de werking openstellen voor een groep van 8 kinderen en/of jongeren met 1 begeleider;
  • vindplaatsgericht werken.

Buiten (in de publieke ruimte) 18+

Groepen kunnen samenkomen tot 4 personen in totaal (samenscholingsverbod tot 26 april).

Heb je specifieke vragen rond de nieuwe maatregelen? Check dan de FAQ van De Ambrassade of mail naar corona@ambrassade.be

>> Lees hier het draaiboek met de specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk.

Bedankt!

Kinderen, jongeren, hun context en het jeugdwelzijnswerk willen we een hart onder de riem steken. Bedankt voor jullie torenhoge inzet, engagement en flexibiliteit. Het zijn geen makkelijke tijden en er wordt enorm veel van jullie gevraagd. Uiteraard willen we in het jeugdwelzijnswerk kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties vooropstellen en zoveel als mogelijk aanbod en ondersteuning realiseren voor hen. Maar sta ook stil bij jullie draagkracht en mogelijkheden en neem voldoende tijd om voor jezelf en collega’s te zorgen. Jullie zijn onmisbaar en we zien jullie niet graag opbranden. 

<< Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.