28 april 2022

Studiedag: Politiserend werken in het jeugdwelzijnswerk

Get up, stand up

Politiserend werken: bijna iedereen heeft het erover, we moeten het allemaal doen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen weet hoe.
Kinderen en jongeren zijn experten in hun leven en leefwereld. Zij zijn diegenen die zaken zien, horen en meemaken. Vanuit het jeugdwelzijnswerk gaan we aan de slag met die signalen en noden en kunnen we politiserend werken. Als jeugdwelzijnswerkers ondersteunen we kinderen en jongeren in het vinden van woorden, het leggen van contacten en het zoeken van een spreekbuis. Het doel van het jeugdwelzijnswerk is immers om samen de maatschappij om te vormen tot een rechtvaardigere samenleving die gebaseerd is op kinderrechten, mensenrechten en grondrechten. Samen maken we de grootst mogelijke kans op succes, op verandering!

Tijdens deze studiedag, in samenwerking met de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool Gent, gaan we dieper in op wat politiserend werken inhoudt. Hoe kunnen kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie een tegenmacht vormen en hoe kan je als jeugdwelzijnswerker en als organisatie politiserend aan de slag?

PROGRAMMA

09u00 – 09u30: Onthaal met koffie en thee
09u30 – 10u15: Verwelkoming en inleiding
10u15 – 12u30: Op stap! (Meer informatie over de verschillende wijkwandelingen en werkbezoeken vind je via de link!)

Lokale jeugdwelzijnswerkingen en organisaties in Gent nemen ons op sleeptouw langs verschillende inspirerende praktijken en verhalen, elk met een link naar politiserend werken.
1) Politiserend aan de slag op straat: een wijkwandeling met Amaury van Jong Gent in Actie (volzet)
📍 Wandeling naar het jeugdhuis van Jong Gent in Actie
2) De meisjeswerking als safe place, op bezoek bij Vere en Tanya van vzw Jong
📍 Meisjeswerking vzw Jong
3) Zelf aan de slag! Signalen sprokkelen bij kinderen en jongeren: een praktijkervaring
📍 Zuidpark
4) Gentertainment: muziek als verbindende factor – een werkbezoek bij Fritz, Robbe en Monica van vzw Jong
📍 Jongerenwerking vzw Jong
5) Creatief aan de slag met verhalen: een werkbezoek bij Danny van Parcoeur
📍 De Kazematten

12u30 – 13u30: Lunch
13u30 – 15u30: Workshops (Meer informatie over de verschillende workshops vind je via deze link!)

Workshop 1: Politiserend werken: what’s in a name?
Workshop 2: Laat je stem horen! Debatteren en inspireren over politiserend werken
Workshop 3: De straat op! Of toch niet? Over strategieën in politiserend werk (volzet)
Workshop 4: Spelend verandering realiseren!
Workshop 5: Participatief theater: van verontwaardiging tot actie

15u30 – 16u15: Slotwoord door Femke Kaulingfreks & slam poetry door Jurgen Kappner (jongere van Jong Gent in Actie en vrijwilliger bij Uit De Marge vzw)
16u15: Receptie en netwerkmoment

PRAKTISCH

Datum: donderdag 28 april 2022, van 09u00 tot ca. 17u00
Locatie: Arteveldehogeschool (campus Sint-Annaplein), Sint-Annaplein 31, 9000 Gent

INSCHRIJVEN

Over het praktijkboek: “Jongeren botsen geregeld op situaties die ze als onrechtvaardig beschouwen. Vaak weten ze niet hoe te reageren. Zaken passeren zonder dat er een haan naar kraait. Maar af en toe leidt boosheid tot een reactie. Tot actie. Al dan niet met hulp van vrienden. Of van jeugdwerkers. Wanneer kinderen of jongeren door het uiten van hun grieven de maatschappij beroeren, noemen we dat ‘politisering’.
Dit praktijkboek illustreert hoe politisering veel meer kan zijn dan een straatactie opzetten. Hoe je verandering kan ‘eisen’, maar ook verandering kan ‘doen’. Wat de belangrijkste vragen zijn wanneer je als jeugdwerkorganisatie politiserend aan de slag wil gaan. En waar je op kan botsen. 
Het praktijkboek is een realisatie van Arteveldehogeschool in het kader van het Europese Interregproject Orpheus, in samenwerking met Uit De Marge vzw. Orpheus is een project gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S06-011.”

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.