Op stap! | Studiedag Politiserend werken in het jeugdwelzijnswerk

1) Politiserend aan de slag op straat: een wijkwandeling met Amaury van Jong Gent in Actie
Amaury, jeugdopbouwwerker bij Jong Gent In Actie, neemt ons tijdens de voormiddag mee op sleeptouw en vertelt hoe hij aan de slag gaat in de Dampoortwijk. Welke plaats heeft politiserend werken binnen zijn werk en welke successen en hindernissen komen daarbij op zijn pad? Verder staan we onder meer stil bij de samenwerkingen en het netwerk dat Amaury uitbouwde en hoe hij signalen oppikt en daar vervolgens mee aan de slag gaat.
📍 Wandeling naar het jeugdhuis van Jong Gent in Actie

2) De meisjeswerking als safe place, op bezoek bij Vere en Tanya van vzw Jong
We gaan op bezoek bij de meisjeswerking van vzw Jong. De meisjeswerking wil meisjes in een maatschappelijk kwetsbare situatie een leuke vrije tijd bezorgen, maar dat gaat verder dan alleen naar de bioscoop gaan of samen koken. Vanuit activiteiten bouwen meisjeswerkers immers een stevige vertrouwensrelatie op. Op die manier pikken ze heel wat noden en signalen op. Maar hoe ga je daar samen met de meisjes mee aan de slag? Vere en Tanya van vzw Jong vertellen ons meer over een goede vertrouwensrelatie tussen de meisjeswerker en de meisjes als het kleinste, grootste begin van politiserend werken.
📍 Meisjeswerking vzw Jong

3) Zelf aan de slag! Signalen sprokkelen bij kinderen en jongeren: een praktijkervaring
Welke signalen vangen we op bij kinderen en jongeren? Wat maken ze mee in de openbare ruimte? Is die voor hen bruikbaar? Waar ervaren ze knelpunten in hun maatschappelijke participatie? Waar lopen ze op vast? Om zaken te signaleren en kinderen en jongeren te mobiliseren om hun noden en behoeften aan te kaarten, moet je eerst goed zicht hebben op wat leeft en beweegt bij je kinderen en jongeren in de stad.
We gaan op pad met jeugdopbouwwerker Pieter (Uit De Marge vzw) en doen tijdens onze wandeling een concrete praktijkervaring op. We staan stil bij hoe we signalen opvangen bij kinderen en jongeren en kijken hoe we er vervolgens verder mee aan de slag kunnen.
📍 Zuidpark

4) Gentertainment: muziek als verbindende factor – een werkbezoek bij Fritz, Robbe en Monica van vzw Jong
Versterkend werken met kinderen en jongeren en maatschappelijke verandering teweegbrengen zijn een inherent deel van het jeugdwelzijnswerk. De jeugdwelzijnssector werkt daar op verschillende manieren aan. Muziek is daar alvast een mooi voorbeeld van. Met Gentertainment zet vzw JONG muziek in als verbindende factor tussen Gentse jongeren onderling en de verschillende disciplines die met deze kunstvorm verbonden zijn. Op die manier wil het project de jongeren ondersteunen en hun identiteitsontwikkeling stimuleren, zij het sociaal of artistiek. Zo kunnen jongeren sinds begin mei 2020 bijvoorbeeld elke maandag deelnemen aan de online zangwedstrijd ‘BlijfBinnenBarz’.
Fritz, Robbe en Monica, jeugdwerkers bij vzw JONG, laten ons kennismaken met het project en gaan met ons in gesprek.
📍 Jongerenwerking vzw Jong

5) Creatief aan de slag met verhalen: een werkbezoek bij Danny van Parcoeur
Danny Keuppens is contextbegeleider bij vzw Stappen, waar hij methodieken uit de narratieve benadering inzet in de begeleiding van jongeren. Ook binnen het project Parcoeur gaat hij op een creatieve manier aan de slag met de levensverhalen van jongeren. Dat leidde onder meer tot de theatervoorstellingen ‘What is Love?’ en ‘Dossier O.’, de documentaire ‘Zone(n)050’ en het boek ‘Pion’. Tijdens dit praktijkbezoek neemt Danny ons mee in zijn werkwijze en toont hij ons de documentaire Zone(n)050.
📍 De Kazematten

<< Keuze gemaakt? Ga terug naar de hoofdpagina en schrijf je in!

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.