Workshops | Studiedag Politiserend werken in het jeugdwelzijnswerk

Workshop 1: Politiserend werken: what’s in a name?

Politiserend werken, wat is dat nu? Bijna iedereen heeft het erover, maar wat betekent het precies? En hoe begin je eraan? Jonge mensen met wie we werken lopen tegen vormen van onrecht aan. Ze worden uitgesloten in hun zoektocht naar een job of het recht op een kwaliteitsvolle woning. Ze worden niet gehoord omwille van wie ze zijn of tellen niet mee in de besluitvorming over hun leven en omgeving. Wat betekent het voor jou als professional om hen te ondersteunen wanneer ze tegen dat onrecht willen opkomen? Precies daarover gaat het bij ‘politisering’: die kwesties publiek  maken, de bestaande situatie in vraag stellen en machtsverhoudingen verstoren. Best spannend.
In deze workshop verkennen we wat politiserend werken (wel en niet) is en zien we hoe verschillend politiserende praktijken er kunnen uitzien. Met behulp van de cases en inzichten in het praktijkboek ‘Get up, stand up’ gaan we dieper in op je kernvragen bij het ontwikkelen van politiserende praktijken.

Deze workshop is gericht op startende jeugd(welzijns)werkers en studenten en wordt begeleid door Bart Van Bouchaute.
Bart Van Bouchaute is lector aan de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool en medewerker van het Orpheus-project. Hij geeft les, doet onderzoek en schrijft over politisering en meer specifiek over praktijken van politisering van, in en door het sociaal werk. Hij is medeauteur van het praktijkboek voor begeleiders in het jeugdwelzijnswerk dat op 28 april wordt gelanceerd. Zijn interesse voor politisering is zowel fundamenteel als praktijkgericht.

Workshop 2: Laat je stem horen! Debatteren en inspireren over politiserend werken

In deze sessie gaan we aan de slag met verschillende dilemma’s en uitdagingen van politiserend werken. We leggen jullie een aantal dilemma’s vanuit onderzoek en de praktijk voor. Hoe ga jij in jouw context zelf aan de slag met de uitdagingen, succesfactoren en ideeën die je hoort? We kijken samen naar de toekomst en wisselen uit over hoe zaken beter kunnen en moeten en wie welke rol daarin kan opnemen; van kinderen en jongeren, jeugd(welzijns)werkers en jeugdwerkingen tot Uit De Marge vzw als steunpunt. Laat in deze sessie met andere woorden je stem horen en je inspireren door andere jeugd(welzijns)werkers.

Deze workshop, begeleid door Uit De Marge vzw, richt zich tot ervaren jeugd(welzijns)werkers.

Workshop 3: De straat op! Of toch niet? Over strategieën in politiserend werk

Bij elke politieke verkiezing duikt er in de media op dat jongeren niet meer geloven in de politiek en zich niet vertegenwoordigd voelen. Zij zoeken naar plaatsen en methoden buiten de politiek om zich erkend te voelen en hun stem te laten klinken. Maar is ook dat niet politiek en dus politiserend?
Een herkenbaar verhaal voor veel kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en jeugd(welzijns)werkers want bijna iedereen heeft het erover en we moeten het allemaal doen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen weet hoe. Als we spreken over politiserend werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, dan gaat het over hen een stem geven, hen serieus nemen en hen helpen om die stem te laten klinken. Maar op welke manier kunnen zij verandering claimen en een signaal publiek maken? Dialoog is mogelijk maar ook andere vormen zoals confrontatie of conflict zijn een optie.
In deze sessie staan we stil bij welke acties als politiserend en politiek gezien kunnen worden en welke strategieën mogelijk zijn. Daarbij vertrekken we telkens vanuit praktijkverhalen.

Deze workshop wordt begeleid door Femke Kaulingfreks en Uit De Marge vzw en richt zich tot beginnende en meer ervaren jeugd(welzijns)werkers.
Femke Kaulingfreks is politiek filosoof, antropoloog en pedagoog: “In haar praktijkgericht onderzoek staat empowerment van jongeren in een kwetsbare positie centraal. De focus ligt daarbij op jeugdempowerment in de wijk, veerkrachtig opgroeien en veranderend vakmanschap van jeugdprofessionals. Daarnaast wordt bekeken hoe informele en professionele hulpverlening elkaar kunnen versterken. Dit resulteert in onderzoeksrapportages én hands-on adviezen voor jeugdprofessionals en methodiekontwikkeling voor de jeugdsector en het onderwijs.” – Hogeschool inHolland

Workshop 4: Spelend verandering realiseren!

Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie zitten vaak met heel wat verhalen en signalen. Jeug(dwelzijns)werkers willen hen helpen om deze aan te pakken. Maar hoe ga je als jeugd(welzijns)werker aan de slag met deze verhalen? Hoe kan je samen met kinderen en jongeren verandering claimen? Binnen politiserend werken kan het nodig zijn om jezelf en kinderen en jongeren inhoudelijk te versterken. Maar hoe doe je dat dan? Hoe creëer je daarvoor een veilige omgeving?
In deze interactieve sessie gaan we via verschillende werkvormen zelf aan de slag met een signaal.

Deze workshop richt zich tot zowel beginnende als ervaren jeugd(welzijns)werkers en wordt begeleid door Emily Mortier. Zij liep in 2021 stage bij Uit De Marge vzw en is daarnaast voorzitter van de Aalsterse jeugdraad VONK.

Workshop 5: Participatief theater: van verontwaardiging tot actie

Met deze ervaringsgerichte workshop ‘Participatief theater’ onderzoeken we hoe we ‘de muur’ tussen de spelers en de toeschouwers kunnen doorbreken en de grens tussen acteurs en regisseur kunnen vervagen. Het is een collectief proces waarbij alle deelnemers betrokken worden en in interactie gaan.
Hoe kunnen we theater, spel en methodiek inzetten in het jeugd(welzijns)werk om mensen te versterken en te activeren, dialoog te stimuleren en hen aan te zetten tot nadenken én handelen.

Deze workshop is gericht op jeugd(welzijns)werkers en wordt begeleid door Cathia Verbakel van Labo vzw.

<< Keuze gemaakt? Ga terug naar de hoofdpagina en schrijf je in!

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.