Get up, stand up, keep going! Studiedag Politiserend werken in het jeugdwelzijnswerk

Get up, stand up! Op 28 april luidden die strijdvaardige woorden onze studiedag over politiserend werken in!

Iedere sociaal werker praat erover: organisaties en jeugdwelzijnswerkers moeten politiserend aan de slag. Maar wat betekent dat precies? Hoe begin je eraan en welke tools kan je gebruiken? Die vragen stonden centraal op de studiedag die Uit De Marge vzw organiseerde in samenwerking met de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool Gent.

Onze collega Fleur wakkerde het vuur bij de deelnemers meteen aan. In haar openingswoord sprak ze over het belang van politiserend werken voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

“Kinderen en jongeren zijn experten in hun leven en leefwereld. Zij zijn diegenen die zaken zien, horen en meemaken. Vanuit het jeugdwelzijnswerk gaan we aan de slag met die signalen en noden en kunnen we politiserend werken. Als jeugdwelzijnswerkers ondersteunen we kinderen en jongeren in het vinden van woorden, het leggen van contacten en het zoeken van een spreekbuis. Samen streven we naar een rechtvaardige samenleving die kinderrechten en mensenrechten als fundament heeft.”

Fleur Van Oyen, Uit De Marge vzw

Een rechtvaardige samenleving is ook de ambitie van de studenten Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool. Reyhan Görgöz, Bart Van Bouchaute en Peter Cristiaensen vertelden hoe ze hun studenten tools geven om de stem van kinderen en jongeren te laten weerklinken. Dat doen ze in hun lessen, maar ook in een praktijkboek: Get up stand up. Praktijkboek vol voorbeelden van politisering door jongeren. “Het boek start niet met jeugdwerk, maar met het onrecht waar jongeren tegenaan lopen en waar ze iets mee doen”, legde Bart Van Bouchaute uit. Verandering start immers niet bij de student of de jeugdwerker, maar bij de kinderen en jongeren zelf.

“Alle kinderen en jongeren moeten een plek hebben waar ze hun stem kunnen laten horen. Ze worden vaak weggezet als te jong en te onervaren. Hun stem telt en moet gehoord worden. Als ze oud genoeg zijn om zich bijvoorbeeld in het verkeer te begeven zijn ze ook oud genoeg om daarover hun stem te laten horen.”

Bart Van Bouchaute, Arteveldehogeschool

Verandering kan pas iets betekenen als kinderen en jongeren ons tonen wát er moet veranderen.
🔎 Benieuwd? Check hier onze Voxpop en laat je inspireren door de stemmen die er echt toe doen!

Get up, stand up, get out!

Tijdens de studiedag doken we niet alleen in de boeken en bleven we niet binnen de muren van de hogeschool. We gingen ook de straat op voor boeiende wijkwandelingen en werkbezoeken!

  • Amaury (Jong Gent in Actie) ging met een groepje politiserend aan de slag op straat en wandelde naar het park waar hij werkt.
  • Vere en Tanya (Meisjeswerking vzw Jong) toonden het belang van vertrouwensrelaties in de meisjeswerking als safe place. Een vertrouwensrelatie is de basis om politiserend te werken.
  • Een groepje deelnemers wandelde met jeugdopbouwwerker Pieter (Uit De Marge vzw) en jeugdstraathoekwerkers Orphée en Aster (stad Gent) naar het Gentse Zuidpark om signalen te sprokkelen.
  • Danny van Parcoeur legde een aantal deelnemers uit hoe ze creatief aan de slag kunnen met verhalen van jongeren en toonde vervolgens de documentaire Zone(n)050, waar jongeren vertellen over het leven in hun wijk.
  • Tot slot verwelkomden Robbe en Monica (vzw Jong) een aantal deelnemers in de studio van Gentertainment waar muziek de verbindende factor is en een middel om de stem van jongeren te versterken.

👇 Bekijk hieronder alvast enkele foto’s van de werkbezoeken!

🔎 Zin in meer foto’s? Bekijk hier de fotoreportage van onze studiedag!

Aan het werk tijdens de workshops

Na de lunch waren de deelnemers klaar om de handen uit de mouwen te steken. Ze kozen één van de vier workshops die het politiserend werk elk vanuit een andere invalshoek belichtten. Zo kon iedere deelnemer, van beginnende jeugdopbouwwerker tot ervaringsdeskundige, bijleren en ervaringen delen.

  • “Politiserend werken: what’s in a name?”. Die vraag legde Bart Van Bouchaute (Arteveldehogeschool) voor aan de deelnemers aan de eerste workshop. Jeugdwerkers verkenden er wat politiserend werken (wel en niet) is en hoe verschillend politiserende praktijken er kunnen uitzien.
  • In de workshop “Laat je stem horen!” gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Collega’s Hannes Vanhee (Uit De Marge vzw) en Jurgen Kappner (Uit De Marge vzw) legden de deelnemers dilemma’s voor, waar jeugdwelzijnswerkers in de praktijk mee geconfronteerd worden.
  • Een derde workshop werd geleid door Femke Kaulingfreks (Hogeschool inHolland) en nam strategieën van politiserend werken onder de loep. De deelnemers stonden stil bij welke acties als politiserend gezien kunnen worden en welke strategieën mogelijk zijn.
  • Emily Mortier (jeugdraad VONK) daagde de deelnemers aan de laatste workshop uit om aan de slag te gaan met signalen. Het werd een interactieve sessie waarin jeugdopbouwwerkers konden proeven van verschillende werkvormen.
Afsluiten met een knal

De slotspeech was aan Femke Kaulingfreks, antropoloog en lector Jeugd & Samenleving aan Hogeschool InHolland. Zij benadrukte het belang van een plaats waar iedereen kan dromen en hun stem kan laten horen.

“Voor belangenbehartiging heb je een stem nodig, kinderen en jongeren hebben die stem nodig. Politiserend werken gaat dan ook over kinderen en jongeren die stem geven en het breken van ’the single story’.”

Femke Kaulingfreks, Hogeschool InHolland

Een krachtige stem sloot de dag af: Jurgen Kappner bracht een ijzersterke slam over politiserend werken. Luister hier en laat je inspireren!

🔎 Zelf politiserend aan de slag gaan? Check dan zeker ons vul-me-aan-trajectboekje

👇 Meer weten over de workshops? Download hier de PowerPointpresentaties

Get up stand up: Praktijkboek vol voorbeelden van politisering door jongeren

Tijdens de studiedag presenteerden we ook het praktijkboek Get up, Stand up, dat verscheen in samenwerking met Arteveldehogeschool.

Kinderen en jongeren raken soms verzeild in onrechtvaardige situaties. Vaak weten ze niet hoe te reageren. Dingen passeren zonder dat iemand het opmerkt of er iets van zegt. Maar af en toe leidt boosheid tot een reactie. Of tot actie. Al dan niet met hulp van vrienden. Of van jeugdwerkers. Wanneer kinderen of jongeren door het uiten van hun bekommernissen de maatschappij beroeren, noemen we dat ‘politisering’.
Dit praktijkboek illustreert hoe politisering veel meer kan zijn dan een straatactie opzetten. Hoe je verandering kan ‘eisen’, maar ook verandering kan ‘doen’. Het toont ook wat de belangrijkste vragen zijn wanneer je als jeugdwerkorganisatie politiserend aan de slag wil gaan. En waar je op kan botsen.

Het praktijkboek is een realisatie van Arteveldehogeschool in het kader van het Europese Interregproject Orpheus, in samenwerking met Uit De Marge vzw. Orpheus is een project gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S06-011.”

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.