8. Wonen. Van crisis naar antwoord?

Een workshop op het congres van het jeugdwelzijnswerk ‘Plat gepolitiekt? Wij kiezen zelf!‘ op 30 november 2023

Tools, Praktijkvoorbeelden en Uitwisselen

Jeugdwerkers merken op dat steeds meer kinderen en jongeren opgroeien in gebrekkige huisvesting. Door het tekort aan sociale huisvesting zijn jongeren die geen woning kunnen of willen verwerven aangewezen op de private huurmarkt. Maar die is vaak onbetaalbaar voor hen. Daardoor worden sommigen gedwongen om ‘sofa te surfen’ bij vrienden en kennissen of zelfs op straat te leven. Wat dan? Een beroep doen op hulpverlening die vaak niet is afgestemd op kinderen en jongeren? En die bovendien geen antwoord kan bieden op de steeds verder om zich heen grijpende wooncrisis? Betonne Jeugd en ‘Geen enkel mens op straat’ presenteren hoe zij de woonproblematiek aanpakken.

Betonne Jeugd is een organisatie in Antwerpen die zich inzet voor jongeren die dakloos zijn of in precaire huisvesting verkeren. Ze zijn betrokken bij ‘Dakuzie’, het Vlaamse overleg- en actieplatform rond dakloosheid bij jongeren.

In Gent hebben ongeveer veertig middenveldorganisaties de handen ineengeslagen. Onder de naam ‘Geen enkel mens op straat’ hebben ze een campagne opgezet om via een concreet eisenpakket zowel de lokale als de Vlaamse overheid aan te sporen tot actie

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.