Week van Zo Geflikt: Jeugdwerk & politie

De week van 21 september roepen we uit tot “Week van Zo Geflikt” en gaan we volledig online. We gaan dieper in op de resultaten van dit project, staan stil bij de betekenis van veilige contexten en wederzijds vertrouwen en laten in een live panelgesprek de verschillende partijen aan het woord.

Op maandag trapt onze cocoördinator Ikrame Kastit de week af en op dinsdag stelt onze projectleider Gamal Cheddad vervolgens het project Zo Geflikt voor met een reeks concrete beleidsaanbevelingen. Verwacht je tot slot ook aan een key note van kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

“Er moet vanuit een kinderperspectief naar veiligheid gekeken worden, met de bril van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Ze wonen kleiner, meestal zonder buitenruimte, en hebben vaak niet de kans om een (betalend) vrijetijdsaanbod te beleven. De publieke ruimte is daarom enorm belangrijk, maar wat als ze zich er onveilig voelen of heel wat problemen tegenkomen? Voortdurende identiteitscontroles, beledigend aangesproken worden door de politie of racistische opmerkingen te horen krijgen, …”

Ikrame Kastit, coördinatie Uit De Marge vzw

“Door samen in dialoog te gaan lieten we de verschillende partijen met elkaars leefwereld kennismaken en werkten we aan verbinding en wederzijdse erkenning. Jongeren moeten gewoon jong kunnen zijn en de politie moet op een verantwoorde manier de veiligheid van iedereen garanderen.”

Gamal Cheddad, projectleider Zo Geflikt – Uit De Marge vzw

“Organisaties die met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties werken, moeten als prioritaire gesprekspartners voldoende betrokken worden in de zoektocht naar oplossingen en bij beleidsmaatregelen die over of voor hen worden ontwikkeld. Jeugdwerkers hebben een unieke positie te midden van kinderen en jongeren, ze beschikken over heel wat expertise om actief mee na te denken over de mogelijkheden om meer vertrouwen en een betere verstandhouding tussen de jongeren en politie te realiseren.”

Gamal Cheddad, projectleider Zo Geflikt – Uit De Marge vzw

“In de klachten valt op dat de politie kinderen en jongeren vaak op dezelfde manier behandelt als volwassenen. […] De sleutel is om de politie op te leiden en om hen de tools aan te bieden om in de specifieke context van kinderen en jongeren te werken. Dat kunnen we doen door het invoeren van een ‘kindtoets’. Er is nood aan praktisch en concreet advies voor de agenten op het terrein over de rechten van kinderen en jongeren bij interventies.”

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

“Er is nood aan een beter en laagdrempelig klachtenmechanisme, specifiek voor kinderen en jongeren, zodat hun klachten echt gehoord en gebundeld worden. Het Kinderrechtencommissariaat is heel blij met het project Zo Geflikt […] Opleiding, dialoog tussen jongeren en politie en een zeer concrete vertaling van de kindtoets in elke vorm van politiewerk is broodnodig.”

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

Livestream panelgesprek op 24 september

Op donderdag 24 september gaan we tijdens een panelgesprek in debat met tal van gesprekspartners.
Het panelgesprek zal live te volgen zijn van 13u30 tot 15u30.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.