24 september 2020

Zo Geflikt: Jeugdwerk en politie | Online

Deze studiedag is verplaatst naar donderdag 24 september 2020 en kent omwille van de coronamaatregelen een aangepast programma. Reeds ingeschrevenen worden eerstdaags gecontacteerd.

De voorbije twee jaar ging Uit De Marge vzw aan de slag met jongeren, jeugdwerkers en politieagenten om de relatie tussen de verschillende partijen te verbeteren. Er werd van onderuit gewerkt om bezorgdheden en frustraties bij jongeren in hun contacten met de politie aan te pakken en tegelijkertijd goede praktijken binnen politiekorpsen te onderschrijven.

PROGRAMMA

De week van 21 september roepen we uit tot “Week van Zo Geflikt” en gaan we volledig online. We gaan dieper in op de resultaten van dit project, staan stil bij de betekenis van veilige contexten en wederzijds vertrouwen en laten in een live panelgesprek de verschillende partijen aan het woord.

Op maandag trapt onze cocoördinator Ikrame Kastit de week af en op dinsdag stelt onze projectleider Gamal Cheddad vervolgens het project Zo Geflikt voor met een reeks concrete beleidsaanbevelingen. Verwacht je tot slot ook aan een key note van kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.
Deze video’s zullen verschijnen op onze sociale media en website. Check dus zeker onze kanalen!

Livestream panelgesprek op 24 september

Op donderdag 24 september gaan we tijdens een panelgesprek in debat met tal van gesprekspartners.
Het panelgesprek zal live te volgen zijn van 13u30 tot 15u30.

Panelgesprek 1: Intersectioneel denken
Tijdens dit panelgesprek bekijken we het belang van kruispuntdenken om de leefwereld van kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie beter te begrijpen. Kruispuntdenken of intersectionalisme is een benadering die focust op de samenloop van verschillende vormen van discriminatie (o.b.v. etniciteit, leeftijd, gender, klasse, …) bij kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Hoe en wanneer ondervinden deze kinderen en jongeren discriminatie en hoe versterken deze verschillende uitsluitingen elkaar? Politie-inspecteurs hebben vaak onvoldoende kennis over hun leefwereld, welke negatieve ervaringen zij met zich meedragen en hoe dat hun doen en denken stuurt in interacties met de politie. Daarnaast gaan we dieper in op de gevolgen van etnisch profileren en hoe kinderen en jongeren kunnen opkomen voor hun rechten door klacht neer te leggen of een melding te doen.

Panelleden:
– Fam van den Bosch, jeugdwerker Stad Turnhout
– Thomas Ryan, jeugdwerker trajectbegeleiding vzw JONG – Brugse Poort/Malem/Rooigem Gent
– Imrane, jongere van vzw JONG
– Mohamed Barrie, Belgian Network For Black Lives
– Sofie D’Hulster, Unia Regio Gent  

Moderator: Mattias De Backer, researcher Criminologie KU Leuven

Panelgesprek 2: De rol van het lokale beleid
Tijdens dit panelgesprek hebben we het over de rol die het lokale beleid kan spelen in het verbeteren van de relatie tussen kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, jeugdwerkers en politie. Hoe pakken lokale besturen de problematiek van etnisch profileren en racisme aan? Hoe betrekken ze kinderen, jongeren en jeugdwerkers als partner in de opmaak van het lokale veiligheidsbeleid? Hoe kan de Vlaamse overheid de lokale besturen daarin ondersteunen vanuit een kinderrechtenperspectief?

Panelleden:
– Annelore Lambie, jeugdwelzijnswerker Stad Bilzen
– Mükremin, jongere van jeugdwerking uit Limburg
– Lynn De Nayer, hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie – politieassistent Politiezone Gent
– Lies Corneillie, beleidsmaker en schepen van Wonen, Gelijke kansen, Toegankelijkheid en Mondiaal beleid (Stad Leuven)
– Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd, Media en Brussel

Moderator: Mattias De Backer, researcher Criminologie KU Leuven

Workshops

De workshops worden verplaatst naar later in het najaar. We spreiden de workshops per twee en bieden zo de kans om meerdere workshops te volgen.

Klik hieronder voor meer informatie & inschrijven over de workshops.

INSCHRIJVEN livestream panelgesprek

Inschrijven via onderstaande inschrijvingsknop.

De livestream is gratis, maar we vragen wel vooraf even in te schrijven via onderstaande inschrijvingsknop. De link voor de livestream wordt enkele dagen vooraf bezorgd.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.