Deontologische handleiding voor het jeugdwelzijnswerk (boek)

Wat kan, mag en moet?

Nina Henkens en Fleur Van Oyen (red.)

Jeugdwelzijnswerk gaat om vertrouwen opbouwen en relaties ontwikkelen. Daarbij komen jeugdwelzijnswerkers regelmatig moeilijke situaties tegen of krijgen ze te maken met verschillende en tegengestelde verwachtingen van bijvoorbeeld kinderen en jongeren, ouders, externen, beleidsmakers, enzovoort. Wat kan, mag en moet?

De nieuwe deontologische code van Uit De Marge vzw is een instrument dat daarbij een leidraad vormt. Het is een formele afsprakennota, een basiskader om op terug te vallen bij personeelsbeslissingen en juridische verwikkelingen. Dit deontologisch dossier biedt jeugdwelzijnswerkers en leidinggevenden ook een concreet handelingskader met praktische handvaten, uitgewerkte procedures en levensechte praktijkvoorbeelden.
Daarnaast gaat dit boek in verschillende artikels dieper in op uiteenlopende thema’s: wat houdt de discretieplicht in en welke stappen worden doorlopen bij een verontrustende situatie? Waar kunnen kinderen, jongeren, hun ouders, jeugdwelzijnswerkers en coördinatoren terecht met meldingen en klachten?
Tot slot staan we ook stil bij radicalisering en LIVC-R’s en gaan we dieper in op de nieuwste trends in de sociale media en de invloed ervan op kinderen en jongeren.

Illustraties & lay-out door Rozan Cools

Inleiding
1. Deontologische code voor het jeugdwelzijnswerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie
2. Wat kan, mag en moet: deontologische handleiding voor jeugdwelzijnswerkers – Nina Henkens, Erik Castermans, Fleur Van Oyen en Lynn Symons
3. Wat kan, mag en moet: deontologische handleiding voor leidinggevenden – Nina Henkens, Erik Castermans, Fleur Van Oyen en Lynn Symons
4. De discretieplicht toegelicht – Nina Henkens
5. Stappenplan: omgaan met verontrusting – Nina Henkens
6. Waar kan ik terecht? – Fleur Van Oyen
7. (De)radicalisering in het jeugdwelzijnswerk: deontologische kwesties en alternatieven – Nina Henkens
8. Sociale media en mediawijsheid – Lynn Symons

Downloaden

Lees meer:

Lees hier ook het artikel Radicalisering, het jeugdwerk en deontologie

Meer informatie over deontologie in het jeugdwerk vind je ook in ons boek Macht in vraag gesteld, waar we in één van de hoofdstukken dieper ingaan op het thema.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.