Wat betekenen nieuwe maatregelen voor het jeugdwelzijnswerk?

Vanaf maandag 2 november zijn er extra maatregelen van kracht. Het kabinet Dalle bevestigde ons dat de maatregelen die al genomen zijn voor het jeugd(welzijns)werk blijven gelden. We lijsten ze nog eens voor jullie op, met enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Voor -12-jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de voorgeschreven regels.  
  • Groepen van max. 50 personen zonder social distancing. 
  • Begeleiding draagt altijd een mondmasker.
  • Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12. 
 • Voor +12-jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan, met uitzondering van het jeugdwelzijnswerk
>> Lees hier het draaiboek met de specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk.

Jeugdwelzijnswerk

Het jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren:

 • 1-op-1-begeleiding aan te bieden in de gebouwen van de werking;
 • een derde persoon te betrekken bij individuele begeleiding in de gebouwen van de werking;
 • de lokalen van de werking open te stellen voor een groep van 8 kinderen en/of jongeren met 1 begeleider;
 • vindplaatsgericht werken.

Publieke ruimte om te spelen, sporten en ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open.  

! Let wel: het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens de nieuwe regels. 

>> Lees hier het draaiboek met de specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk.

Vertrouw het jeugdwelzijnswerk

Deze maatregelen kunnen alleen toegepast worden als jeugdwelzijnswerkingen daarvoor het draagvlak bezitten, dus als er genoeg (gezond) personeel aanwezig kan zijn en jongeren en ouders de beschermingsmaatregelen kunnen toepassen.

De uitzondering die het jeugdwelzijnswerk gekregen heeft om te kunnen doorwerken, is vooral bedoeld om het welzijn van kinderen en jongeren te versterken, daar zal de hoofdfocus op komen te liggen. Het aanbod zal in heel wat werkingen ook aangepast en soms teruggeschroefd worden.

Wij roepen alle gemeenten op om de jeugdwelzijnswerkingen te vertrouwen. Zij weten wat nodig is op het veld en zullen daarrond de juiste beslissingen maken in teken van het mentale welzijn en de fysieke gezondheid van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities en hun jeugdwelzijnswerkers.

We gaan een zware tijd tegemoet. Wij willen alle jeugdwelzijnswerkers bedanken voor al hun inzet van het afgelopen halfjaar. Zij spelen een enorm belangrijke rol voor heel wat kinderen en jongeren.  

Signalen

Blijf zeker zaken aan ons signaleren, dan nemen we deze mee naar de overleggen met de Vlaamse overheid. Ontvang je signalen op lokaal niveau, loopt er iets niet goed? Contacteer ons dan zeker en we nemen het mee op naar het beleid toe.

Meer info

Voor meer informatie rond de maatregelen verwijzen we graag door naar De Ambrassade.
Heb je specifieke vragen rond de nieuwe maatregelen? Check dan de FAQ van De Ambrassade of mail naar corona@ambrassade.be

>> Meer informatie op Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.