Overwinning voor het recht van wonen: Grondwettelijk Hof vernietigt drie bepalingen uit het Vlaams sociaal woonbeleid

‘Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting’ staat er te lezen in de Belgische Grondwet. Wonen is een grondrecht, maar in Vlaanderen worden er steeds strengere voorwaarden aan verbonden. Op deze manier wordt het grondrecht uitgehold. Mensen die geen woning kunnen vinden of in […]

Overwinning voor het recht van wonen: Grondwettelijk Hof vernietigt drie bepalingen uit het Vlaams sociaal woonbeleid Meer lezen »