Projectoproepen ‘Over Drempels’ & ‘Buurten op den Buiten’

🔎 Deze maand werden twee nieuwe projectoproepen gelanceerd: ‘Over Drempels’ van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en ‘Buurten op den Buiten’ van de Koning Boudewijnstichting.
Ga hieronder alvast verder naar de specifieke projectoproepen voor meer informatie:

>> ‘Over Drempels’ | Departement Cultuur, Jeugd en Media – deadline 7 maart 2022

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van de nieuwe projectoproep van de ministers van Jeugd en Welzijn. 
Daarvoor wordt 300.000 euro uitgetrokken waarmee projecten worden gesteund die een brug slaan tussen het jeugdwerk en de jeugdhulp
Meer concreet richt deze projectoproep zich op kinderen en jongeren met een traject in de jeugdhulp, of die nood hebben aan expertise uit jeugdhulp, maar hier om diverse redenen geen toegang toe hebben. Afhankelijk van de regio, de vastgestelde noden en de aanwezige jeugdhulppartners kan dat een andere invulling krijgen. 
Het project moedigt aan om extra aandacht te besteden aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, niet-begeleide minderjarigen, kinderen en jongeren met een beperking, Romajongeren, jongeren in een gemeenschapsinstelling, …

>> ‘Buurten op den Buiten | Koning Boudewijnstichting – deadline 24 februari 2022

‘Buurten op den Buiten’ is een projectoproep voor financiële steun tot 5.000 euro voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners bevorderen. 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.