Projectoproep ‘Over Drempels

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van de nieuwe projectoproep van de ministers van Jeugd en Welzijn. 
Daarvoor wordt 300.000 euro uitgetrokken waarmee projecten worden gesteund die een brug slaan tussen het jeugdwerk en de jeugdhulp
De oproep kadert in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bouwt verder op initiatieven zoals ‘Maak Tijd Vrij’ (2019), dat uitgevoerd werd door De Ambrassade en het vervolgtraject ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021) dat werd uitgevoerd door Bataljong en De Ambrassade. 

Voor wie?

De bedoeling is om nieuwe initiatieven op te zetten of reeds bestaande goede praktijken verder te verdiepen om zo het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp tussen 0 en 25 jaar te versterken.
Het project wil komen tot een samenwerkingsverband van lokale en regionale actoren, die geïntegreerd samenwerken binnen een regio waarin alle kinderen en jongeren in kwetsbare situaties vlot toegang hebben tot hun recht op vrije tijd, en alle daarmee samenhangende mogelijkheden kunnen beleven. Vanuit die doorgedreven samenwerking en een gezamenlijke visie kan er bovendien ondersteuning geboden worden aan kinderen en jongeren die tussen de mazen van het net dreigen te vallen.

Meer concreet richt deze projectoproep zich op kinderen en jongeren met een traject in de jeugdhulp, of die nood hebben aan expertise uit jeugdhulp, maar hier om diverse redenen geen toegang toe hebben. Afhankelijk van de regio, de vastgestelde noden en de aanwezige jeugdhulppartners kan dat een andere invulling krijgen. 
Het project moedigt aan om extra aandacht te besteden aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, niet-begeleide minderjarigen, kinderen en jongeren met een beperking, Romajongeren, jongeren in een gemeenschapsinstelling, …

Procedure, budget en timing

Je kan een projectvoorstel ten laatste op 7 maart 2022 om 12 uur indienen, via e-mail aan jkp@vlaanderen.be. Gebruik voor de projectaanvraag het aanvraagformulier. Het project start op 1 juli 2022 en moet uiterlijk op 30 juni 2023 afgerond worden. 

Er wordt een totaalbudget voorzien van 300.000 euro. Het maximale bedrag dat kan worden toegekend, is 40.000 euro per project.

MEER INFORMATIE

🔎 Op woensdag 26 januari, van 10 tot 11 uur, voorziet het departement alvast een webinar waarin de projectoproep wordt toegelicht en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

>> Meer informatie & een aanvraag indienen via de website van het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.