Overlegcomité 5/03: nieuwe jeugdwerkmaatregelen

Op vrijdag 5 maart kwam het Overlegcomité opnieuw samen, dit werd er beslist:

Vanaf maandag 8 maart:

  • De buitenbubbel vergroot. We mogen elkaar (informeel) met 10 mensen buiten zien in plaats van 4 mensen, wel nog altijd met 1,5 meter afstand of een mondmasker als dat niet lukt. 
  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen opnieuw met 25 samenkomen in de buitenlucht. Binnen blijft de groepsgrootte op 10.

! Momenteel is er ook nog geen duidelijkheid over georganiseerde (jeugdwerk)activiteiten voor +18-jarigen. We wachten onze vraag tot verduidelijking af en volgen de communicatie van het kabinet nauwgezet op.

Paasvakantie:

  • In de paasvakantie is er het vooruitzicht dat georganiseerde jeugdwerkactiviteiten en kampen met 25 personen kunnen doorgaan, exclusief begeleiding. Meer info daarover en de exacte voorwaarden volgen nog.
  • Over overnachting is er nog geen concrete duidelijkheid.

Wat blijft er hetzelfde?

Tot voor de paasvakantie blijven alle jeugdwerkmaatregelen (zie hieronder) van kracht, mits de twee bovenvermelde uitzonderingen:

  • Kinderen en jongeren tot/met 12 jaar mogen buiten met 25 samenkomen.
  • Ook jongeren boven 18 mogen buiten met 10 personen samenkomen.    

Check hieronder de overige reeds bestaande jeugdwerkmaatregelen:

+12-jarigen

> Buitenactiviteiten, van 12 tot 18 jaar:

Je mag in groepen van 10 personen (exclusief begeleiding) buiten samenkomen. Er wordt sterk aangeraden slechts 1 aanbod per week te doen.

> Jeugdwelzijnswerk: binnenactiviteiten, +12-jarigen:

Het jeugdwelzijnswerk kan nog steeds gebruikmaken van het specifieke jeugdwelzijnswerkkader wat betreft binnenactiviteiten voor +12-jarigen, als dat noodzakelijk is voor de doelgroep. De reeds bestaande regels blijven:

  • 1-op-1-begeleiding aanbieden in de gebouwen van de werking;
  • een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de gebouwen van de werking;
  • de lokalen van de werking openstellen voor een groep van 8 kinderen en/of jongeren met 1 begeleider;
  • vindplaatsgericht werken.

Heb je specifieke vragen rond de nieuwe maatregelen? Check dan de FAQ van De Ambrassade of mail naar corona@ambrassade.be

>> Lees hier het draaiboek met de specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk.

<< Meer Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona

>> Lees hier de overige maatregelen die het overlegcomité van 5/03 nam.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.