Nieuwe maatregelen jeugd(welzijns)werk van kracht | Update 01/02

Vanaf maandag 1 februari 2021 gelden er  nieuwe maatregelen voor vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Lees hieronder wat dat onder meer inhoudt voor het jeugdwelzijnswerk.

Tot 12 jaar / -12

  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiding). Je mag nog steeds binnen- en buitenactiviteiten organiseren, met de voorkeur voor buitenactiviteiten. In het bijzonder voor sport & spel doe je alles dat buiten kàn, buiten. Dat betekent dus dat de groepsgroottes aanzienlijk verkleinen (van 50 personen voorheen naar 10 personen volgens de nieuwe regel).
  • In de krokusvakantie, van 13/02 tot en met zondag 21/02, mogen activiteiten met 25 personen activiteiten (exclusief begeleiding) doorgaan. Ook hier geldt: binnen en buiten, maar met voorkeur voor buitenactiviteiten. In het bijzonder voor sport & spel doe je alles dat buiten kàn, buiten.

Er wordt sterk aangeraden slechts 1 aanbod per week te doen.
Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting blijft dus verboden.

+12-jarigen

Buitenactiviteiten, van 12 tot 18 jaar

In de periode voor de krokusvakantie én tijdens de krokusvakantie mag je in groepen van 10 personen (exclusief begeleiding) buiten samenkomen. Er wordt sterk aangeraden slechts 1 aanbod per week te doen.

Jeugdwelzijnswerk: binnenactiviteiten, +12-jarigen

Het jeugdwelzijnswerk kan nog steeds gebruikmaken van het specifieke jeugdwelzijnswerkkader wat betreft binnenactiviteiten voor +12-jarigen, als dat noodzakelijk is voor de doelgroep. De reeds bestaande regels blijven:

  • 1-op-1-begeleiding aanbieden in de gebouwen van de werking;
  • een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de gebouwen van de werking;
  • de lokalen van de werking openstellen voor een groep van 8 kinderen en/of jongeren met 1 begeleider;
  • vindplaatsgericht werken.

Dit jeugdwelzijnskader blijft dus parallel actief en blijft ook steeds als basis gelden wanneer er bijkomende lokale maatregelen bijkomen.

De andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten kan je terug vinden op onze website. Overnachting blijft verboden. 

>> Lees hier het draaiboek met de specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk.
>> Raadpleeg hier de FAQ van De Ambrassade.

<< Meer Jeugd(welzijns)werk in tijden van corona

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.