14 december 2023

Lerend Netwerk Meisjeswerk

Het Lerend Netwerk Meisjeswerk was in het verleden een zeer krachtig netwerk dat de identiteit en vele andere domeinen van het meisjeswerk verkende en uiteindelijk voortvloeide in een publicatie.

Ondertussen is er een nieuwe lichting aan jeugdwelzijnswerkers die specifiek voor meisjeswerk kiezen. We maken daarom een nieuw begin voor het lerend netwerk meisjeswerk. We brengen meisjeswerkers uit Vlaanderen en Brussel bij elkaar en richten ons op de door hen gekozen thema’s die eigen zijn aan het meisjeswerk.

Een lerend netwerk is een plek waar collega’s elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. We kiezen samen de onderwerpen waarin we ons zullen verdiepen en vertrekken altijd vanuit onze doelgroep en de dagelijkse praktijk. De gebruikte methodieken zullen variëren: werkbezoeken, vormingen, intervisies, uitwisselingen, workshops of externe experten te gast. Samen met de deelnemers bepalen we het format en geven we het lerend netwerk vorm. We komen vier keer per jaar samen. We zoeken naar tools en methodieken, bespreken verschillende cases, wisselen ideeën uit en gaan concreet aan de slag!

LN Meisjeswerk bij vzw Jong : Hoe een goede meisjeswerking opstarten en behouden

Op donderdag 14 december 2023 komen we opnieuw samen met het Lerend Netwerk Meisjeswerk bij de meisjeswerking van vzw Jong in Gent. We spreken af vanaf 9u30 en starten het Lerend Netwerk om 10u.

Vzw Jong zal ons in de voormiddag meenemen in het verhaal en aanpak van hun meisjeswerk. Zij werkten in het verleden rechtstreeks mee aan onze publicatie “De kracht van meisjeswerk” en waren een van de vaste waarden in ons vorig lerend netwerk. Ze verwelkomen ons graag in hun werking om daar hun kennis en aanpak met een nieuwe lichting meisjeswerkers te delen.

Namiddag gaan we met al deze nieuwe info aan de slag om uitgebreid stil te staan bij ‘Hoe een goede meisjeswerking opstarten en behouden’. Hoe gaat dit praktisch in zijn werk “aan goed meisjeswerk doen”? Welke drempels kom je tegen als je een meisjeswerking wil opstarten? Op welke manier krijg je meisjes in jouw meisjeswerking? Wat zorgt ervoor dat meisjes (blijven) komen? Hoe kijkt jouw team en omgeving naar een aparte meisjeswerking? We gaan samen op zoek naar praktische tools, een inspirerende aanpak en positieve oplossingen op moeilijkheden om een meisjeswerking op te zetten.

Schrijf je in en laat je inspireren op het Lerend Netwerk! We wachten jullie op met een glimlach en een koffie.

09:30 – Verwelkoming bij Vzw Jong – Sluizeken
10:00 – Start
15:30 – Einde

PRAKTISCH
Datum: donderdag 14 december 2023, van 09:30 tot 15:30
Locatie: Vzw Jong – Sluizeken: Nieuwland 62, 9000 Gent
Begeleiding: Jo Vissers, Uit De Marge vzw

INSCHRIJVEN

Inschrijven via onderstaande inschrijvingslink.
*Deelname is gratis voor leden van Uit De Marge vzw. Niet-Leden betalen €75. Let op: vanaf december 2023 tellen er nieuwe prijzen. Bekijk ons prijzenbeleid.

Wil je ook lid worden van Uit De Marge of je lidmaatschap verlengen? Klik hier. 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.