5 oktober 2023

Lerend Netwerk Meisjeswerk

Het Lerend Netwerk Meisjeswerk was in het verleden een zeer krachtig netwerk dat de identiteit en vele andere domeinen van het meisjeswerk verkende en uiteindelijk voortvloeide in een publicatie.

Ondertussen is er een nieuwe lichting aan jeugdwelzijnswerkers die specifiek voor meisjeswerk kiezen. We maken daarom een nieuw begin voor het lerend netwerk meisjeswerk. We brengen meisjeswerkers uit Vlaanderen en Brussel bij elkaar en richten ons op de door hen gekozen thema’s die eigen zijn aan het meisjeswerk.

Een lerend netwerk is een plek waar collega’s elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. We kiezen samen de onderwerpen waarin we ons zullen verdiepen en vertrekken altijd vanuit onze doelgroep en de dagelijkse praktijk. De gebruikte methodieken zullen variëren: werkbezoeken, vormingen, intervisies, uitwisselingen, workshops of externe experten te gast. Samen met de deelnemers bepalen we het format en geven we het lerend netwerk vorm. We komen vier keer per jaar samen. We zoeken naar tools en methodieken, bespreken verschillende cases, wisselen ideeën uit en gaan concreet aan de slag!

LN Meisjeswerk bij GIGOS vzw

Op donderdag 5 oktober 2023 komen we samen met het Lerend Netwerk Meisjeswerk.

De eerste samenkomst vind plaats op donderdag 5 oktober 2023 bij GIGOS vzw in Sledderlo, Genk. We starten om 10u en ronden af om 15u30.

Tijdens de voormiddag gaan we op bezoek bij GIGOS Sledderlo. GIGOS vzw is de koepel van Genkse Jeugdwelzijnsverenigingen. Binnen deze werkingen zijn er verschillende meisjeswerkers en -werkingen. De meisjeswerkers van GIGOS nemen ons graag mee voor een uitwisseling over hun aanpak en de verschillen tussen het gewone jeugdwelzijnswerk en het meisjeswerk.

In de namiddag gaan we via verschillende werkvormen op zoek naar welke noden jullie hebben in het werken met meisjes. We blikken vooruit naar de verschillende thema’s die jullie graag willen behandelen en de handvaten die nodig zijn om hiermee aan de slag te gaan. Dit alles voor jullie en door jullie, want een Lerend Netwerk, dat zijn jullie.

Schrijf je in en laat je inspireren op het Lerend Netwerk! We wachten jullie op met een glimlach en een koffie.

09:30 – Verwelkoming bij Gigos Genk.
10:00 – Start
15:30 – Einde

PRAKTISCH
Datum: donderdag 5 oktober 2023, van 09:30 tot 15:30
Locatie: GIGOS Genk vzw – Sledderlo , Bijlkesstraat 12, 3600 Genk
Begeleiding: Maret Dakaeva en Jo Vissers, Uit De Marge vzw

INSCHRIJVEN

Inschrijven via onderstaande inschrijvingslink.
*Deelname is gratis voor leden van Uit De Marge vzw. Niet-Leden betalen €50.

Wil je ook lid worden van Uit De Marge of je lidmaatschap verlengen? Klik hier. 

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.