Jeugdbeleid

In het jeugdwerkbeleid wordt actueel een decentraliseringsbeweging voltooid die in gang was gezet met het decreet van 1993. Met dat decreet werd de bevoegdheid voor het jeugdwerkbeleid overgeheveld naar het lokale bestuursniveau. Filip Coussée en Pieter De Schepper schrijven over de mogelijke gevolgen van deze decentralisering voor het lokale beleid.