Richtlijnen en maatregelen rond doorstart jeugdwelzijnswerk vanaf 18 mei

De voorbije weken is er hard gewerkt om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van het jeugdwelzijnswerk en de versoepelingen van de maatregelen in de exitstrategie.

Zoals aangekondigd zal deze mogelijkheid tot doorstart van het jeugdwelzijnswerk ingaan vanaf aanstaande maandag 18 mei. Het is vanaf dan mogelijk om mits de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen:

 • 1-op-1-begeleiding aan te bieden in de gebouwen van de werking
  • In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Kinderen en jongeren zitten met vragen en zorgen over schooltaken, spanningen en conflicten thuis, het vinden van een (vakantie)job, …
  • Individuele gesprekken kunnen ook gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren, …
  • Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk.
  • Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder, …
 • een derde persoon te betrekken bij individuele begeleiding in de gebouwen van de werking
  • Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict.
  • Jeugd(welzijns)werkers kunnen een leerkracht of een hulpverlener uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen.
  • Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen.
  • Andere sociale organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren.
 • de binnen- en buitenruimtes van de werking open te stellen voor groepjes van kinderen en jongeren
  • Kinderen en jongeren kunnen op deze manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens.
  • Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten; in het lokaal, op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of een sportterrein bijvoorbeeld.
  • Activiteiten in de openbare ruimte kunnen nog niet vanwege een mogelijk aanzuigeffect.
  • Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde contactbubbel van 8 personen (+1 begeleider).

Toch willen we benadrukken om deze nota te lezen vanuit ieders eigenheid en ieders mogelijkheden. Het is dan ook erg belangrijk dat iedere werking deze maatregelen op haar eigen tempo kan uitvoeren. De beslissing kent geen verplichting, enkel een mogelijkheid.

De kern van het jeugdwelzijnswerk staat te allen tijde voorop. Het jeugdwelzijnswerk is een veilige plek voor kinderen en jongeren, een plek waar ze tot rust kunnen komen en hun ding kunnen doen. Ook in de exitstrategie moet dat prioritair zijn. Het is daarom belangrijk pas op te starten als je werking daar klaar voor is.

Heb je nog vragen of nood aan uitwisseling? Contacteer ons dan zeker.

>> Het volledige advies is hier te lezen.

<< Meer over de exitstrategie van het jeugdwelzijnswerk en jeugd(welzijns)werk in tijden van corona.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.