Coördinator Ikrame Kastit over corona als ongelijkmaker voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

De stad beter na corona?

2022 is ondertussen het derde “coronajaar.” De coronapandemie heeft nog steeds een grote impact op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. In ons onderzoek in mei 2020 bij 2.500 kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties was al meteen duidelijk dat de lockdownmaatregelen hen extra hard troffen. De coronacrisis werd vooral vanuit de middenklasse bekeken. In het boek De stad beter na corona (Luce Beeckmans, Stijn Oosterlynck en Eric Corijn red.) stellen stadsonderzoekers en geëngageerde auteurs die eenzijdige blik aan de kaak. Ook onze coördinator Ikrame Kastit is één van die auteurs. Zij benadrukt hoe het beleid rond kinderen en jongeren zich richt op de middenklasse.

“Het beleid rond kinderen en jongeren was in het begin erg sterk gericht op jongeren uit de middenklasse. Want wat heeft een kind eraan dat dierenparken en musea opnieuw openen, als ouders geen toegangsticket kunnen betalen? Na verloop van tijd zijn wel wijzigingen doorgevoerd en werd een kentering ingezet. Maar wat vandaag nog steeds ontbreekt, is een langetermijnperspectief.

Ikrame Kastit, coördinator Uit De Marge vzw

De coronapandemie heeft de grote bestaande ongelijkheid in de samenleving blootgelegd en vraagt structurele maatregelen op lange termijn. “Veel oplossingen zitten in een structurele aanpak van onder meer armoedebestrijding, huisvesting, voldoende inkomen, toegankelijke hulpverlening, onderwijsongelijkheid en een ander politiebeleid”, stelt Ikrame Kastit. De andere auteurs van het boek komen tot dezelfde constatering over de impact van corona in de stad: het volledige stadsleven – stadsplanning, wijkzorg, huisvesting, diversiteit en jongerenbeleid – wordt door de bril van de middenklasse bekeken.
Apache bracht de standpunten van de verschillende auteurs samen in een overzichtelijk artikel.

“Heel wat beleidsmakers hadden initieel te weinig oog voor deze kinderen en jongeren. Paradoxaal stonden zij net wél vaak centraal als de media berichtten over het niet navolgen van de maatregelen. De negatieve beeldvorming rond enkelingen die eventjes ontsnapten aan hun beklemmende, kleine appartement en de openbare ruimte opzochten, stak schril af tegen de manier waarop werd gekeken naar mensen die samenkwamen in hun privétuin.”

Ikrame Kastit, coördinator Uit De Marge vzw

“Kwalitatieve huisvesting die betaalbaar is voor jongeren die alleen wonen, voor alleenstaande ouders en grotere gezinnen is een enorme noodzaak. Maar ook hoe je de rest van de ruimtelijke infrastructuur inzet en toegankelijk maakt voor de meest kwetsbaren is van groot belang voor onze steden. Voorzie voldoende studeerruimtes in bibliotheken of stel scholen en het jeugdwerk altijd open.”

Ikrame Kastit, coördinator Uit De Marge vzw

>> Lees hier het volledige artikel op Apache.be.

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.