6. Beïnvloeden we of voeren we uit?

Een workshop op het congres van het jeugdwelzijnswerk ‘Plat gepolitiekt? Wij kiezen zelf!‘ op 30 november 2023

Luisteren en Oefenen

Tijdens deze workshop denken we na over de keuzes die we maken met betrekking tot onze kinderen en jongeren. Wie bepaalt de agenda van het jeugdwelzijnswerk? Is het de jeugd zelf die bepaalt wat er gebeurt, of is het eerder de organisatie of individuele jeugdwerker die de koers uitzet? In hoeverre laten we ons leiden door het lokale bestuur, de buurt, of de behoeften binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt, …?

Anders kan ook: kunnen we samen met kinderen en jongeren de openbare ruimte aanpassen zodat het voor hen weer een leuke en zinvolle omgeving wordt waar ze zichzelf volledig kunnen ontplooien? Of zorgen we er eerder voor dat de buurt, de gemeente en de politie tevreden zijn? Is er een manier om beide belangen te combineren?

In deze workshop onderzoeken we al deze vragen en bieden we je de kans om na te denken over de besluitvorming in het jeugdwelzijnswerk.

Workshopgever: Karin Nelissen staat al 30 jaar in voor de algemene coördinatie en coördinatie kinderwerking van Buurtwerk ’t Lampeke in Leuven. Deze vzw werkt rechtstreeks met de kansarme doelgroep. De werking is expliciet afgestemd op mensen binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. ’t Lampeke wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen de problemen aan te pakken, door samen met hen op weg te gaan

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.