24 maart, verenigd tegen racisme en discriminatie

Klik hier voor het verslag en de fotoreportage van de manifestatie op zaterdag 24 maart.

Als lid van het ‘Platform 21 maart’ steunt Uit De Marge vzw de platformtekst ‘Verenigd tegen het racisme. Samen voor sociale rechten’. Samen met tal van andere middenveldorganisaties verenigen we ons naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, tijdens een nationale manifestatie op zaterdag 24 maart in Brussel.*

Strijden voor gelijkwaardigheid

Verenigd tegen racisme en discriminatie laten we op 24 maart in Brussel van ons horen en roepen we op tot meer sociale rechtvaardigheid. We staan samen op tegen haat en agressie, die onze maatschappij verdelen in wij-zij-denken, en blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt. Racisme en discriminatie hebben immers een vernietigende impact op onze samenleving. Slechte opvang voor mensen op de vlucht, kinderen in gesloten centra en maar liefst 15% van de Belgische bevolking dat onder de armoedegrens leeft. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de situatie in ons land. In de lijst van EU- en OESO-landen situeert België zich helemaal onderaan wat betreft gelijke toegang van etnisch-culturele minderheden tot de arbeidsmarkt. In geen enkel ander EU-land houdt het onderwijssysteem de bestaande ongelijkheden zo sterk in stand als in België.

In deze platformtekst worden dan ook verschillende concrete eisen vooropgesteld die wij als organisatie mee onderschrijven. 

Wat we willen:

1. Iedereen heeft recht op goed werk en een goed huis. België moet testen doen bij vacatures en bij huisbazen. Er mag niet gediscrimineerd worden.

2. Mensen die vluchten voor oorlog en agressie moeten respect en hulp krijgen. België moet deze mensen helpen om zich veilig en thuis te voelen in ons land. België mag geen deals maken met landen die niet democratisch zijn over de opvang van mensen op de vlucht.

3. We willen geen verbod op hoofddoeken op het werk of op scholen.

4. Artikel 21 van de vreemdelingenwet zegt dat mensen kunnen worden teruggestuurd naar het land waar ze geboren zijn, als de politie denkt dat ze een misdaad gepleegd hebben. Zo worden mensen van andere origine, anders behandeld dan Belgen. Dat is discriminatie. Dit artikel moet worden afgeschaft .

5. De politie moet iedereen met respect behandelen. We willen nultolerantie voor geweld en discriminatie door politie.

6. Congo was een kolonie van België. In de stad zie je namen van straten en standbeelden die positief zijn over die geschiedenis. Kinderen leren op school dat België toen erg rijk en machtig was. Kinderen leren niet dat er veel mensen gedood zijn en dat Congo uitgebuit werd. Dat is geen eerlijk verhaal. We willen dat België de straten en standbeelden dekoloniseert. We willen dat de geschiedenis die kinderen op school krijgen, correcte informatie geeft.

* Op zaterdag 24 maart verzamelen we vanaf 12u bij Chicago (D’Broej – Vaartstraat 47, 1000 Brussel) om samen pancartes te maken en vervolgens door Brussel te trekken. Er worden koffiekoeken en warme dranken voorzien.

Om 14 uur start onze mars door Brussel aan het Noordstation.

Ben je er zaterdag ook bij? Gebruik dan deze tool van Hart boven Hard om een nieuwe profielfoto op Facebook te maken en nodig ook anderen uit. 

Lees hier de volledige tekst en onderschrijf mee de oproep voor een rechtvaardigere samenleving, tegen racisme en discriminatie.

<< Hoofdpagina Racisme

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.