Uit de marge van het jeugdbeleid (boek) UITVERKOCHT!

Werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Het boek is rechtstreeks te bestellen via Acco Uitgeverij. Bestel hier jouw exemplaar!

Filip Coussée en Carmen Mathijssen (red.)

Er wordt vandaag een steeds grotere autonomie verwacht van kinderen en jongeren. Dat lijkt een positieve verworvenheid, maar tegelijk zijn de maatschappelijke hulpbronnen die kinderen en jongeren ondersteunen bij het verwerven van en omgaan met die autonomie niet voor iedereen in gelijke mate toegankelijk.

De ongelijkheid tussen kinderen en jongeren wordt bovendien alleen maar groter – onder meer door de armoedeproblematiek die de laatste jaren zeker niet afgenomen is – en laat zich sterk gelden in het onderwijs en in de hulpverlening. We staan dan ook stil bij deze twee sectoren.

De meeste aandacht in dit boek gaat echter uit naar het jeugdwerk. De vrije tijd van kinderen en jongeren is een belangrijk opvoedingsmilieu, waarin ze ervaringen opdoen die elders niet verworven worden. Tegelijk bereikt ook het jeugdwerk niet alle kinderen en jongeren in gelijke mate. Er is dan ook veel aandacht voor die vormen van jeugdwerk die zich uitdrukkelijk op de meest maatschappelijk kwetsbaren richten en waar er wordt gekozen voor een brede invulling van het vrijetijdsaanbod. Daarbij komen onder meer het belang van de leefomgeving en de centrale rol van sport aan bod.

De rode draad doorheen dit boek is de vraag hoe we als samenleving vandaag omgaan met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De manier waarop we ons beleid op diverse sectoren vormgeven wordt kritisch ontleed. Het boek richt zich naar jeugdwerkers en coördinatoren, maar evenzeer naar beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken, medewerkers van netwerkpartners en naar docenten en studenten van universiteiten en hogescholen.

Voorwoord –  Pascal Smet

 • Introductie in de marge van het jeugdbeleid – Filip Coussée, Carmen Mathijssen en Robert Crivit
 • Jongeren, maatschappelijke kwetsbaarheid en emancipatorisch jeugdwerk – Nicole Vettenburg
 • Empowerment: een positief, krachtgericht, verbindend denk- en handelingskader – Katrien Steenssens en Tine Van Regenmortel
 • The bad, the worse and the funny. Toegankelijkheid bekeken vanuit de drie historische functies van het jeugdwerk – Filip Coussée en Tony Jeffs
 • Een kritische kijk op kinderarmoede –  Francine Mestrum
 • Het centrum bruist, maar het rommelt in de marge – Maarten Loopmans en Btisam Akarkach
 • Over scharreljongeren en legbatterijen. Jongeren in de hedendaagse stad – Pascal Debruyne
 • Over maatschappelijk kwetsbare jeugd en de onbruikbare jeugdhulpverlening – Latifa Amezghal en Jan Naert
 • Waarden van en waarden in het uitgaansleven van jongeren. Instant sex, fast drugs en black sabbaths? – Koen Raes
 • Dertien drempels tussen droom en daad. Van toegankelijk jeugdwerk naar bruikbaar jeugdwerk – Filip Coussée, Pieter De Schepper en Evelyne Deceur
 • Over de cruciale rol van de jeugdwerker – Pascal Tuteleers en Denoix Kerger
 • De betekenis van volwassenen in het jeugdwerk – Richard Münchmeier
 • The emperor has no clothes! Over wat we zeggen dat we doen en of we doen wat we zeggen – Howard Williamson en Filip Coussée
 • Sport als methodiek in het werken met maatschappelijke kwetsbare jongeren – Reinhard Haudenhuyse en Marc Theeboom
 • Switchen, mixen en matchen in het jeugdwerk – Marjolijn Lemahieu

Het boek is rechtstreeks te bestellen via Acco Uitgeverij. Bestel hier jouw exemplaar!

Wil je dit delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.